Chuyện Cổ Phật Gia

Vì sao Ngộ Không có được phép ‘Trường sinh’?

Từ cổ chí kim, trường sinh bất lão có thể nói là người người đều hướng tới, nhưng ngay cả bậc Đế vương cũng khó tìm cầu. Vậy Ngộ Không như thế nào mà được Bồ Đề Tổ Sư chân...

Truyền kỳ Thủy Hử: Ai hiểu được điềm báo của Thiên Thượng

Trong tiểu thuyết cổ điển “Thủy Hử truyện”, trưởng lão Trí Chân là một vị cao tăng đại đức ở Văn Thù Viện, Ngũ Đài Sơn. Ông là bậc chân tu, có công năng túc mệnh thông, có thể thấy...

Tây Du Ký: Tín niệm xuyên suốt đời này kiếp trước của Sa Tăng

Chỉ sau khi Đường Tam Tạng thu phục Sa Tăng ở Lưu Sa hà thì đoàn thỉnh kinh mới thực sự hoàn chỉnh, bắt đầu từ đây cả năm thầy trò cùng chân chính bước trên con đường tu hành....

Cảm ngộ Tây Du Ký (P.17): Bảo tháp trong tâm

Cảm ngộ Tây Du Ký (P.17): Bảo tháp trong tâm. Thầy trò Đường Tăng sau khi mượn được chiếc quạt báu thuần âm, đã quạt tắt được lửa dữ ở Hỏa Diệm Sơn dài tám trăm dặm. Đoàn thỉnh kinh...

Cảm ngộ Tây Du Ký (P.16): Tại sao Phật Tổ Như Lai bị Bọ cạp tinh chích độc?

Năm xưa, khi Ngộ Không đại náo thiên cung, Ngọc Đế phái mười vạn Thiên Binh Thiên tướng nhưng đều không thể làm gì. Thái Thượng Lão Quân đưa Ngộ Không đến lò Bát Quái nung, nhưng Ngộ Không không...

Cảm ngộ Tây Du Ký (P.15): Hẻm Hi Thị ngàn năm nay đã sạch

Cảm ngộ Tây Du Ký (P.15): Hẻm Hi Thị ngàn năm nay đã sạch. Trong kỳ trước đề cập đến việc Phật Di Lặc ra tay thu phục yêu quái Hoàng Mi, giải được ma nạn, có thể mọi người...

Cảm ngộ Tây Du Ký (P.14): Phật Di Lặc giải nguy khốn

rong tiểu thuyết “Tây Du Ký”, Đường Tăng là đệ tử Kim Thiền Tử của Phật Tổ Như Lai chuyển sinh, là người đã tu hành mười kiếp. Khi đó lúc ông rời Trường An, từng lập lời thề nguyện:...

Cảm ngộ Tây Du Ký (P.13): Nhân vật bí ẩn – Thiền sư Ô Sào

Trong “Tây Du Ký” xuất hiện rất nhiều Phật, Đạo, Thần, và Thiền sư Ô Sào là một trong số đó. Ông xuất hiện trong thời gian rất ngắn, vừa diện kiến với Đường Tăng, Ngộ Không và Bát Giới,...

Cảm ngộ Tây Du Ký (P.12): Binh khí trừ yêu

Trong tác phẩm “Tây Du Ký”, Ngộ Không, Bát Giới và Sa Tăng cùng kết nghĩa kim lan, huynh đệ đồng môn, mỗi lần trừ yêu diệt ma đều là một trận đại chiến kinh thiên động địa. Binh khí...

Cảm ngộ Tây Du Ký (P.11): Vì sao Đường Tăng trải qua 18 năm trong một năm?

Trong “Tây Du Ký” miêu tả cảnh nhân gian và thiên thượng, triển hiện thời không đa chiều và thế giới Thần Phật Đạo khác nhau, vô luận khoảng cách xa xôi như thế nào, một niệm của Tiên nhân...