Chuyện Cổ Phật Gia

Tư liệu lịch sử về Từ Thứ – cao nhân Tam Quốc tu luyện đắc Đạo

Lúc này, mọi người nhìn thấy một Tiên nhân phi thăng lên không trung và nói với mọi người trong núi rằng: “Ta chính là Từ Thứ thời Tam Quốc, sau khi ẩn cư đã tu luyện hơn 1000 năm....

Cuộc đối thoại giữa hai nhà sư

“Trong ngôi chùa nhỏ bé này chỉ có hai nhà sư — là con và sư phụ,” một tiểu hòa thượng bộc bạch với một vị lão hòa thượng. “Mỗi lần xuống núi khất thực và hóa duyên, con lại...

Vì sao Ngộ Không có được phép ‘Trường sinh’?

Từ cổ chí kim, trường sinh bất lão có thể nói là người người đều hướng tới, nhưng ngay cả bậc Đế vương cũng khó tìm cầu. Vậy Ngộ Không như thế nào mà được Bồ Đề Tổ Sư chân...

Truyền kỳ Thủy Hử: Ai hiểu được điềm báo của Thiên Thượng

Trong tiểu thuyết cổ điển “Thủy Hử truyện”, trưởng lão Trí Chân là một vị cao tăng đại đức ở Văn Thù Viện, Ngũ Đài Sơn. Ông là bậc chân tu, có công năng túc mệnh thông, có thể thấy...

Tây Du Ký: Tín niệm xuyên suốt đời này kiếp trước của Sa Tăng

Chỉ sau khi Đường Tam Tạng thu phục Sa Tăng ở Lưu Sa hà thì đoàn thỉnh kinh mới thực sự hoàn chỉnh, bắt đầu từ đây cả năm thầy trò cùng chân chính bước trên con đường tu hành.

Cảm ngộ Tây Du Ký (P.17): Bảo tháp trong tâm

Cảm ngộ Tây Du Ký (P.17): Bảo tháp trong tâm. Thầy trò Đường Tăng sau khi mượn được chiếc quạt báu thuần âm, đã quạt tắt được lửa dữ ở Hỏa Diệm Sơn dài tám trăm dặm. Đoàn thỉnh kinh...

Cảm ngộ Tây Du Ký (P.16): Tại sao Phật Tổ Như Lai bị Bọ cạp tinh chích độc?

Năm xưa, khi Ngộ Không đại náo thiên cung, Ngọc Đế phái mười vạn Thiên Binh Thiên tướng nhưng đều không thể làm gì. Thái Thượng Lão Quân đưa Ngộ Không đến lò Bát Quái nung, nhưng Ngộ Không không...

Cảm ngộ Tây Du Ký (P.15): Hẻm Hi Thị ngàn năm nay đã sạch

Cảm ngộ Tây Du Ký (P.15): Hẻm Hi Thị ngàn năm nay đã sạch. Trong kỳ trước đề cập đến việc Phật Di Lặc ra tay thu phục yêu quái Hoàng Mi, giải được ma nạn, có thể mọi người...

Cảm ngộ Tây Du Ký (P.14): Phật Di Lặc giải nguy khốn

rong tiểu thuyết “Tây Du Ký”, Đường Tăng là đệ tử Kim Thiền Tử của Phật Tổ Như Lai chuyển sinh, là người đã tu hành mười kiếp. Khi đó lúc ông rời Trường An, từng lập lời thề nguyện:...

Cảm ngộ Tây Du Ký (P.13): Nhân vật bí ẩn – Thiền sư Ô Sào

Trong “Tây Du Ký” xuất hiện rất nhiều Phật, Đạo, Thần, và Thiền sư Ô Sào là một trong số đó. Ông xuất hiện trong thời gian rất ngắn, vừa diện kiến với Đường Tăng, Ngộ Không và Bát Giới,...