Xin đọc kỹ bản thỏa thuận các điều khoản dịch vụ này khi truy cập hoặc dùng trang và dịch vụ của chúng tôi. Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và tất cả điều khoản tham chiếu trong thỏa thuận này. Việc đọc các điều khoản và điều kiện trước khi sử dụng trang web là trách nhiệm của bạn, người dùng, khách hàng hay khách hàng tiềm năng. Nếu bạn không hoàn toàn đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện, xin dừng truy cập hoặc sử dụng trang web này hay dịch vụ của chúng tôi. Bản thỏa thuận các điều khoản dịch vụ này có hiệu lực từ ngày 01/10/2020.

CHẤP THUẬN ĐIỀU KHOẢN

Bản Thỏa thuận các Điều khoản Dịch Vụ (“ĐKDV”) là một thỏa thuận có hiệu lực pháp lý, quy định mối quan hệ với những người dùng của chúng tôi và những người có thể tương tác hay ảnh hưởng tới Minh Chân Tướng, liên kết với việc sử dụng website Minh Chân Tướng, bao gồm https://minhchantuong.com (“website”) và các dịch vụ của nó, theo định nghĩa bên dưới.

MÔ TẢ DỊCH VỤ WEBSITE

Website là một trang tin tức có mô tả như sau:

Cung cấp thông tin chân thật, khách quan, những câu chuyện có ý nghĩa, hữu ích cho cuộc sống.

Bất kỳ và tất cả người ghé thăm website của chúng tôi đều được xem là “người dùng” của những Dịch vụ nhắc đến tại đây, trong ĐKDV này.

Người dùng xác nhận và đồng ý rằng những Dịch vụ được cung cấp và có sẵn trên website và ứng dụng của chúng tôi, có thể bao gồm một vài ứng dụng di động – có thể được truy cập tại nhiều website mạng xã hội và nhiều nền tảng cũng như chương trình có thể download khác, là tài sản của duy nhất Minh Chân Tướng. Minh Chân Tướng giữ toàn quyền cung cấp thêm các Dịch vụ và/hay sản phẩm website, hay cập nhật, chỉnh sửa hay biên tập bất kỳ nội dung và Dịch vụ hiện có, và Thỏa thuận này sẽ áp dụng cho bất kỳ và tất cả Dịch vụ và/hay sản phẩm, bất kỳ và tất cả Dịch vụ được cập nhật, chỉnh sửa hay biên tập, trừ khi được tuyên bố khác đi.

Minh Chân Tướng giữ quyền hủy bỏ hoặc tạm dừng cung cấp bất kỳ Dịch vụ và/hay sản phẩm được đề cập đến ở trên. Bạn, trong vai trò người dùng cuối, xác nhận, chấp thuận và đồng ý rằng Minh Chân Tướng sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự cập nhật, chỉnh sửa, biên tập, đình chỉ hay gián đoạn của sản phẩm và/hay Dịch vụ bất kỳ của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ như trên, sau khi những cập nhật, thay đổi và/hay chỉnh sửa được đăng tải, sẽ tạo thành sự chấp thuận của bạn đối với những cập nhật, thay đổi và/hay chỉnh sửa đó, và như vậy, bạn nên thường xuyên xem lại bản Thỏa thuận này cũng như bất kỳ và tất cả điều khoản, chính sách áp dụng, để đảm bảo bạn hiểu rõ tất cả điều khoản và chính sách đang có hiệu lực. Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản được cập nhật, biên tập hay chỉnh sửa, bạn phải dừng việc sử dụng các Dịch vụ ngay lập tức.

Ngoài ra, người dùng hiểu, xác nhận và đồng ý rằng các Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở “THEO HIỆN TRẠNG” (“AS IS”) và như vậy Minh Chân Tướng sẽ không chịu trách nhiệm hay nghĩa vụ bất kỳ cho việc bỏ lỡ hay cung cấp đúng lúc, xóa và/hay thất bại trong việc lưu trữ nội dung, liên lạc hay tùy chỉnh cá nhân của người dùng.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Thông tin đăng ký và những thông tin cá nhân khác của mỗi thành viên được bảo vệ nghiêm ngặt bởi Chính sách Bảo mật Online của Minh Chân Tướng. Là một thành viên, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin bạn cung cấp, bao gồm việc chuyển giao thông tin trong nước Mỹ và/hoặc các quốc gia khác để lưu trữ, xử lý hay sử dụng bởi Minh Chân Tướng.

LIÊN LẠC GIỮA CÁC NƯỚC

Bằng việc đăng ký, bạn xác nhận rằng bằng việc dùng https://minhchantuong.com để gửi liên lạc điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn, email, tìm kiếm, nhắn tin, upload file, ảnh và/hay video, bạn sẽ khiến cho những liên lạc này gửi qua hệ thống mạng máy tính của chúng tôi. Như vậy, bằng việc bạn sử dụng, và như vậy đồng ý với ĐKDV này, bạn xác nhận rằng việc sử dụng Dịch vụ này sẽ tạo ra việc truyền thông tin giữa các nước.

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG TRÊN TOÀN CẦU VÀ TUÂN THỦ XUẤT KHẨU VÀ NHẬP KHẨU

Vì tính chất toàn cầu của Internet, qua việc sử dụng mạng lưới của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các quy định của địa phương về quy tắc hành xử online và điều này được xem là Nội dung có thể chấp thuận. Việc upload, đăng bài và/hoặc chuyển giao phần mềm, công nghệ và dữ liệu kĩ thuật khác có thể phải chịu luật xuất nhập khẩu của Hoa Kỳ và các nước khác. Qua việc sử dụng mạng lưới của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ tất cả luật xuất nhập khẩu hiện hành, đạo luật và quy định, bao gồm nhưng không hạn chế, Quy định Quản lý Xuất khẩu (http://www.access.gpo.gov/bis/ear/ear_data.html), cũng như chương trình kiểm soát trừng phạt của Hoa Kỳ (http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx). Ngoài ra, bạn tuyên bố và cam kết rằng bạn:

(i) Đồng ý KHÔNG dùng các Dịch vụ mạng lưới website của chúng tôi cho mục đích bất kỳ liên quan tới vũ khí quân sự, nguyên tử, tên lửa, hóa chất hay sinh học mà có thể vi phạm luật xuất khẩu của Hoa Kỳ;

(ii) Không nằm trong danh sách các cá nhân mà chính phủ cấm hợp tác xuất khẩu (http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm) hay là thành viên của một chính phủ của nước đang bị cấm xuất khẩu (từ Hoa Kỳ) trong pháp luật và quy định về xuất nhập khẩu hiện hành;

(iii) Đồng ý không dùng Dịch vụ mạng lưới của chúng tôi để chuyển giao phần mềm, công nghệ hay dữ liệu kĩ thuật bất kỳ tới nước bị cấm xuất khẩu (từ Hoa Kỳ);

(iv) Đồng ý không đăng tải, chuyển giao hay upload phần mềm, công nghệ hay bất kỳ dữ liệu kĩ thuật nào khác mà có thể vi phạm pháp luật Mỹ hay luật xuất khẩu và/hay nhập khẩu hiện hành.

NỘI DUNG ĐƯỢC ĐƯA LÊN HAY HIỂN THỊ TRONG DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY

Minh Chân Tướng sẽ không nhận quyền sở hữu nội dung bất kỳ do khách hay người dùng gửi lên, cũng không làm cho những nội dung này sẵn có để bao gồm trong Dịch vụ của website chúng tôi. Như vậy, bạn cấp và cho phép Minh Chân Tướng giấy phép toàn cầu, miễn phí tiền bản quyền và không-độc-quyền đối với các mục sau:

Ảnh, audio, video và/hay các đồ họa được gửi lên hay làm cho hiển thị tại các khu vực có thể truy cập chung trên website của Minh Chân Tướng. giấy phép cho phép sử dụng, phân phối, sao chép, chỉnh sửa, tinh chỉnh, biểu diễn công cộng và/hay hiển thị công cộng Nội dung nói trên tại các Dịch vụ mạng lưới của chúng tôi – là dành cho mục đích duy nhất cung cấp và quảng bá khu vực nhất định nơi nội dung này được lưu trữ và/hoặc làm cho hiển thị. Chỉ cần bạn còn là thành viên của các website của Minh Chân Tướng, giấy phép này sẽ có hiệu lực và sẽ kết thúc khi bạn chọn chấm dứt tư cách thành viên của mình.

Nội dung được gửi lên hay hiển thị tại các khu vực có thể truy cập chung trên website của Minh Chân Tướng. giấy phép cho phép sử dụng, phân phối, sao chép, chỉnh sửa, tinh chỉnh, biểu diễn công cộng và/hay hiển thị công cộng Nội dung nói trên tại các Dịch vụ mạng lưới của chúng tôi – là dành cho mục đích duy nhất cung cấp và quảng bá khu vực nhất định nơi nội dung này được lưu trữ và/hoặc làm cho hiển thị. Chỉ cần bạn còn là thành viên của các website của Minh Chân Tướng, giấy phép này sẽ có hiệu lực và sẽ kết thúc khi bạn chọn chấm dứt tư cách thành viên của mình.

Đối với nội dung bất kỳ được gửi lên hay hiển thị tại các khu vực có thể truy cập chung trên website của Minh Chân Tướng, giấy phép liên tục, có hiệu lực và hoàn toàn có thể tái cấp (sub-licensable) nghĩa là cho phép sử dụng, phân phối, sao chép, chỉnh sửa, tinh chỉnh, xuất bản, phiên dịch, biểu diễn công cộng và/hay hiển thị công cộng Nội dung nói trên, một phần hay toàn bộ, và đưa vào trong những tác phẩm khác theo cách sắp xếp bất kỳ hay phương tiện đang dùng hoặc được phát triển sau này.

Các khu vực được xem là “có thể truy cập chung” trên các trang web của Minh Chân Tướng là những tài sản mạng lưới của chúng tôi được hiển thị cho công chúng, và bao gồm những bảng tin nhắn và các nhóm được hiển thị và có sẵn cho người dùng. Tuy nhiên, những khu vực không được mở cho công chúng, mà chỉ có các thành viên mới vào được, bao gồm hệ thống công cụ biên tập của chúng tôi.

ĐÓNG GÓP CHO WEBSITE CÔNG TY

Minh Chân Tướng cung cấp một nơi để người dùng có thể cho phản hồi đối với website của chúng tôi. Khi bạn gửi lên các ý tưởng, tài liệu, đề nghị và/hay kế hoạch đề xuất (gọi là “Đóng góp”) cho website của chúng tôi, bạn xác nhận và đồng ý rằng:

Đóng góp của bạn không chứa thông tin mang tính tuyệt mật hay tài sản trí tuệ;

Minh Chân Tướng sẽ không chịu trách nhiệm hay nghĩa vụ bất kỳ phải đảm bảo hay duy trì tính bí mật có liên quan tới Đóng góp, dù là lộ rõ hay ngụ ý;

Minh Chân Tướng sẽ được phép sử dụng và/hay tiết lộ những Đóng góp này theo cách mà công ty cho là hợp lý;

Đóng góp sẽ tự động trở thành tài sản của riêng Minh Chân Tướng; và Minh Chân Tướng không chịu nghĩa vụ bồi thường hay cung cấp tiền bồi hoàn theo bất kỳ cách thức hay bản chất nào.

BỒI THƯỜNG

Tất cả người dùng đồng ý bảo đảm cho Minh Chân Tướng, cũng như các công ty con, công ty liên kết, chi nhánh, đại lý, nhân viên, giám đốc, đối tác và/hay người cấp giấy phép khỏi phải chịu trách nhiệm bất kỳ trước các khiếu nại, yêu cầu, bao gồm nhưng không giới hạn, các chi phí hợp lý cho luật sư từ một bên thứ ba – phát sinh từ nội dung một người dùng website gửi lên, đăng tải, chỉnh sửa, lưu chuyển hay hiển thị qua Dịch vụ của chúng tôi, việc sử dụng các Dịch vụ của Minh Chân Tướng hay kết nối của bạn với những Dịch vụ này, vi phạm của bạn với ĐKDV và/hay vi phạm của bạn với những quyền tương tự của người khác.

KHÔNG BÁN LẠI DỊCH VỤ

Người dùng chấp thuận rằng sẽ không tái sản xuất, sao chép, trao đổi, bán, bán lại hay khai thác bất kỳ phần nào, quyền sử dụng hoặc quyền truy cập vào các website của Minh Chân Tướng.

CHỈNH SỬA

Minh Chân Tướng giữ quyền chỉnh sửa, thay đổi hay tạm dừng dịch vụ vào thời điểm bất kỳ mà Minh Chân Tướng thấy phù hợp, tạm thời hay vĩnh viễn, có hay không có thông báo trước. Ngoài ra, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hay bên thứ ba cho những thay đổi, chỉnh sửa, đình chỉ và/hay gián đoạn Dịch vụ, hay bất kỳ phần nào trong đó.

CÁC NHÀ QUẢNG CÁO

Việc liên hệ hay giao dịch bất kỳ, hay tham gia khuyến mãi của các nhà quảng cáo nằm trên hay thông qua Dịch vụ của chúng tôi, có thể bao gồm thanh toán, giao hàng hóa và/hay dịch vụ có liên quan, và điều khoản, điền kiện, bảo hành và/hay đại diện khác gắn với các thương vụ đó, là và sẽ chỉ là việc giữa bạn và nhà quảng cáo đó. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng Minh Chân Tướng sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hay thiệt hại với bản chất và cách thức bất kỳ, xảy ra do kết quả trực tiếp của các thương vụ đó hay kết quả của sự hiện diện của nhà quảng cáo đó trên website của chúng tôi.

CÁC KẾT NỐI (LINKS)

Cả Minh Chân Tướng hay bên thứ ba bất kỳ có thể cung cấp kết nối tới các website và/hay nguồn khác. Vì vậy, bạn xác nhận và đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho tính sẵn có của website hay nguồn lực bất kỳ, và như vậy, chúng tôi không chứng thực hay chịu trách nhiệm cho nội dung, sản phẩm, tin quảng cáo hay tài liệu khác bất kỳ, nằm trên hay có sẵn trên website của bên thứ ba hay nguồn đó.

Ngoài ra, bạn xác nhận và đồng ý rằng Minh Chân Tướng sẽ không chịu trách nhiệm, trực tiếp hay gián tiếp, cho tổn thất và thiệt hại bất kỳ do kết quả của, gây ra hay bị cáo buộc gây ra bởi, hay có liên quan với việc sử dụng hay phụ thuộc vào những nội dung, hàng hóa hay Dịch vụ như trên, tại website hay qua website và nguồn đó.

QUYỀN SỞ HỮU

Bạn xác nhận và đồng ý rằng Dịch vụ và phần mềm cốt yếu bất kỳ của Minh Chân Tướng mà có thể được dùng kết nối với các Dịch vụ của chúng tôi (“Phần mềm”) là có thuộc quyền sở hữu và tài liệu bí mật được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ hiện hành và những luật khác.

Ngoài ra, bạn còn xác nhận và đồng ý rằng Nội dung bất kỳ mà có thể được chứa trong quảng cáo hay thông tin được thể hiện bởi và qua Dịch vụ của chúng tôi hay bởi nhà quảng cáo là được bảo hộ bởi bản quyền, nhãn hiệu thương mại, bằng phát minh hay các quyền và luật sở hữu khác. Vì thế, ngoài trừ trường hợp được cho phép rõ ràng trong luật hiện hành hay được ủy quyền bởi Công ty Minh Chân Tướng hay người cấp giấy phép có hiệu lực, bạn đồng ý không thay đổi, chỉnh sửa, cho thuê, thuê, cho vay, bán, phân phối, chuyển giao, phát sóng, biểu diễn công cộng và/hay tạo ra tác phẩm ăn cắp dựa trên Dịch vụ của Minh Chân Tướng (như Nội dung hoặc Phần mềm), một phần hay toàn phần.

Minh Chân Tướng cấp cho bạn quyền cá nhân, không chuyển nhượng và không-độc-quyền và/hoặc giấy phép để sử dụng mã đối tượng (object code) hoặc Phần mềm của chúng tôi trên một máy tính, chỉ cần bạn không, và sẽ không cho phép bên thứ ba sao chép, thay đổi, chỉnh sửa, tạo ra hay ăn cắp sản phẩm bằng cách nghiên cứu đảo ngược, làm nhái hay cố gắng tìm và phân tích mã nguồn, bán, cho, tái cấp phép, cấp lợi ích bảo mật và/hoặc chuyển giao các quyền này trong Phần mềm. Ngoài ra, bạn xác nhận đồng ý sẽ không thay đổi Phần mềm theo bất kỳ cách thức nào, không dùng phiên bản chỉnh sửa của Phần mềm, bao gồm nhưng không giới hạn, nhằm mục đích truy cập trái phép vào Dịch vụ của chúng tôi. Cuối cùng, bạn cũng đồng ý sẽ không truy cập hay cố gắng truy cập vào Dịch vụ của chúng tôi theo bất kỳ cách nào khác ngoài giao diện do Minh Chân Tướng cung cấp để truy cập Dịch vụ.

TỪ CHỐI BẢO ĐẢM

Bạn xác nhận và đồng ý rõ ràng rằng:

Việc sử dụng dịch vụ của Minh Chân Tướng là rủi ro riêng của bạn. dịch vụ được cung cấp trên cơ sở “theo hiện trạng” (“as is”) và “theo tình trạng sẵn có” (“as available”). Minh Chân Tướng và các công ty con, đối tác, nhân viên, đại lý và người nhượng quyền từ chối bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù được tuyên bố hay ngụ ý, bao gồm nhưng không hạn chế, các hình thức bảo đảm ngụ ý về danh xưng, khả năng mua bán được, phù hợp cho một mục đích nhất định nào đó và không-vi-phạm (non-infringement).

Minh Chân Tướng và các công ty con, công ty liên kết, đối tác, nhân viên, đại lý và người nhượng quyền từ chối bảo đảm:

(i)     Dịch vụ và phần mềm của Minh Chân Tướng sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn;

(ii)    Dịch vụ và phần mềm của Minh Chân Tướng sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, bảo mật hay không có lỗi;

(iii)  Rằng kết quả có thể đạt được qua việc sử dụng dịch vụ và phần mềm của Minh Chân Tướng sẽ chính xác và đáng tin cậy;

(iv)  Chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thông tin hay các tài liệu khác mà bạn có thể mua hay có được qua dịch vụ hay phần mềm của chúng tôi sẽ đạt được kỳ vọng của bạn, và rằng bất kỳ lỗi nào trong phần mềm đều sẽ được sửa.

Thông tin hay tài liệu bất kỳ tải về hay lấy được qua dịch vụ hay phần mềm của Minh Chân Tướng sẽ chỉ được tiếp cận với sự cho phép và rủi ro riêng của một mình bạn; như vậy bạn chịu trách nhiệm toàn bộ và qua đây miễn trừ bất kỳ và toàn bộ khiếu nại và hành động tố tụng cho thiệt hại bất kỳ đối với máy tính hay/và kết nối internet, download và/hay hiển thị, hoặc tổn thất dữ liệu do tải về các thông tin hay tài liệu này.

Một tỷ lệ nhỏ người dùng có thể bị động kinh ở mức độ nhất định khi tiếp xúc với các mô thức ánh sáng hay phông nền, trên màn hình hay khi dùng dịch vụ của chúng tôi. các trạng thái nhất định có thể gây ra trạng thái động kinh không biết hoặc chưa gặp trước đây ở người dùng không có tiền sử co giật hay động kinh. nếu bạn, người bạn biết hay người trong gia đình bị động kinh, vui lòng tham khảo ý bác sĩ nếu gặp các triệu chứng sau khi dùng dịch vụ: chóng mặt, hoa mắt, co giật mắt hay cơ bắp, mất ý thức, mất phương hướng, cử động không theo ý, hay nôn mửa.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Bạn xác nhận, hiểu và đồng ý rõ ràng rằng Minh Chân Tướng và các công ty con, các công ty liên kết, đối tác, nhân viên, đại lý, và người nhượng quyền sẽ không phải chịu trách nhiệm cho bạn hay bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, do tai nạn, đặc biệt, hậu quả xảy ra, bao gồm nhưng không giới hạn, các thiệt hại liên đến mất lợi nhuận, thiện ý, sử dụng, dữ liệu và các thiệt hại vô hình khác, ngay cả khi chúng tôi đã được khuyến cáo về khả năng xảy ra các thiệt hại đó, và bắt nguồn từ:

  • Việc sử dụng hay không thể sử dụng dịch vụ;
  • Chi phí mua bán hàng hóa và dịch vụ thay thế;
  • Truy cập trái phép hay thay đổi việc truyền tin và/hoặc dữ liệu của bạn;
  • Tuyên bố hay hành xử của bên thứ ba trên dịch vụ của chúng tôi;
  • Và bất kỳ vấn đề nào khác có thể liên quan tới dịch vụ của chúng tôi.

MIỄN TRỪ

Trong trường hợp bạn có tranh chấp, bạn đồng ý miễn trừ cho Minh Chân Tướng (và các nhân viên, giám đốc, cán bộ, đại lý, công ty con, các công ty liên kết, đối tác, đồng thương hiệu và bên thứ ba bất kỳ khác) các khiếu nại, yêu cầu và thiệt hại (thực tế và sau này) thuộc thể loại và bản chất bất kỳ, biết hay không biết, nghi ngờ hay không nghi ngờ, được tiết lộ hay không, xuất phát từ hay có liên quan theo cách bất kỳ tới vụ tranh chấp đó.

CẢNH BÁO ĐẶC BIỆT LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ TÀI CHÍNH

Nếu bạn có dự định tạo ra hay tham gia vào dịch vụ nào đó, nhận hay yêu cầu nhận tin tức, tin nhắn, lời cảnh báo và thông tin từ Dịch vụ của chúng tôi về các công ty, giá cổ phiếu, đầu tư hay chứng khoán, vui lòng xem lại phần Từ chối bảo đảm và Trách nhiệm giới hạn. Ngoài ra, đối với loại thông tin đặc thù này, cụm từ “nhà đầu tư hãy cảnh giác” là hợp lý. Nội dung của Minh Chân Tướng được cung cấp chủ yếu cho mục đích thông tin, và không có nội dung dành cho mục đích giao dịch mua bán và đầu tư. Minh Chân Tướng và các người nhượng quyền sẽ không chịu trách nhiệm cho tính chính xác, hữu dụng hay có sẵn của thông tin truyền đi và/hoặc hiển thị trên Dịch vụ của chúng tôi, và sẽ không chịu trách nhiệm cho quyết định giao dịch và/hoặc đầu tư dựa trên thông tin đó.

LOẠI TRỪ VÀ GIỚI HẠN

Một số cơ quan pháp luật không cho phép giới hạn hay loại trừ trách nhiệm đối với các thiệt hại mang tính chất tai nạn hoặc hậu quả, do đó những giới hạn nói trên có thể không áp dụng đối với bạn.

BÊN HƯỞNG LỢI THỨ BA

Bạn xác nhận, hiểu và đồng ý rằng, trừ khi được diễn giải rõ ràng trong ĐKDV, sẽ không có bên hưởng lợi thứ ba trong hợp đồng này.

THÔNG BÁO

Minh Chân Tướng có thể gửi cho bạn thông báo, bao gồm thông báo về thay đổi trong ĐKDV, bao gồm nhưng không giới hạn: email, thư tín, MMS hay SMS, tin nhắn, đăng tin trên Dịch vụ website của chúng tôi, hay những phương cách hợp lý khác đã biết hay sau này sẽ được phát triển.

Những thông báo đó có thể không tới được nếu bạn vi phạm khía cạnh bất kỳ của ĐKDV bằng cách truy cập trái phép vào Dịch vụ. Việc bạn chấp thuận ĐKDV cấu thành sự đồng ý của bạn rằng bạn được xem là đã nhận được bất kỳ và tất cả thông báo đã được gửi đi nếu bạn truy cập đúng đắn vào Dịch vụ của chúng tôi.

THÔNG TIN NHÃN HIỆU

Bạn xác nhận, hiểu và đồng ý rằng tất cả nhãn hiệu, bản quyền, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, và các logo Minh Chân Tướng hay nhận dạng thương hiệu khác và/hoặc tên sản phẩm và dịch vụ đều là nhãn hiệu và như vậy, là và sẽ là tài sản của Minh Chân Tướng. Bạn đồng ý sẽ không trưng bày và/hoặc dùng logo hay nhãn hiệu của Minh Chân Tướng theo bất kỳ cách nào mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của Minh Chân Tướng.

THÔNG BÁO VỀ VI PHẠM BẢN QUYỀN HAY QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Minh Chân Tướng sẽ luôn tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác, và chúng tôi yêu cầu người dùng của mình cũng làm điều tương tự. Trong tình huống phù hợp và tùy vào quyết định của mình, Minh Chân Tướng có thể vô hiệu và/hoặc hủy bỏ tài khoản của người dùng bất kỳ vi phạm ĐKDV và/hoặc vi phạm quyền của người khác. Nếu bạn cảm thấy tác phẩm của mình bị sao chép và cấu thành phạm bản quyền, hoặc nếu bạn tin rằng quyền sở hữu trí tuệ của mình đã bị xâm phạm, bạn nên cung cấp cho chúng tôi những thông tin sau:

  • Chữ ký thật hay điện tử của cá nhân được ủy quyền bởi người sở hữu bản quyền hay tài sản trí tuệ khác;
  • Mô tả tác phẩm có bản quyền và tài sản trí tuệ khác mà bạn tin là đã bị vi phạm;
  • Mô tả vị trí trên website mà bạn cho rằng vi phạm tác phẩm của mình;
  • Địa chỉ nơi ở, số điện thoại và email của bạn;
  • Một tuyên bố, trong đó nói rằng việc sử dụng này là không được cho phép bởi người sở hữu bản quyền, đại lý hay pháp luật;

Và cuối cùng, một tuyên bố trước tòa, rằng thông tin phía trên trong thông báo của bạn là đúng và chính xác, và rằng bạn là chủ sở hữu hay người đại diện của bản quyền hay tài sản trí tuệ.

Nhân viên tiếp nhận khiếu nại bản quyền hay tài sản trí tuệ của Minh Chân Tướng:

Minh Chân Tướng

Email: [email protected]

THÔNG TIN CHUNG

TOÀN BỘ THỎA THUẬN

Bản ĐKDV cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Minh Chân Tướng và sẽ chi phối việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, thay thế cho phiên bản ĐKDV bất kỳ trước đây. Bạn cũng có thể chịu các điều khoản bổ sung khi dùng hay mua các Dịch vụ khác của Minh Chân Tướng, Dịch vụ của đối tác hay nội dung và phần mềm bên thứ ba.

LỰA CHỌN LUẬT PHÁP

Trong ĐKDV, cả bạn và Minh Chân Tướng đều đồng ý rằng mối quan hệ giữa các bên sẽ được quyết định bởi luật pháp Hoa Kỳ mà không xét đến các điều luật mâu thuẫn. Bất kỳ khiếu nại, hành động tố tụng và/hoặc mâu thuẫn, phát sinh hay liên quan tới ĐKDV, hoặc mối quan hệ giữa bạn và Minh Chân Tướng, sẽ được nộp đơn tại tòa có quyền tài phán nước Hoa Kỳ. Bạn và Minh Chân Tướng đồng ý sẽ tuân thủ theo phán quyết của các tòa án nói trên, và đồng ý sẽ không kháng án hay phản đối địa điểm tòa án nói trên.

Vào thời điểm bất kỳ, nếu Minh Chân Tướng không thể áp dụng hay thi hành bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào của Thỏa thuận này, thì điều đó cũng sẽ không cấu thành việc miễn trừ quyền và điều khoản đó. Nếu tòa án có quyền tài pháp hiện hành thấy rằng một điều khoản của ĐKDV này không có giá trị, các bên vẫn đồng ý rằng tòa nên cố gắng công nhận theo ý định của các bên như trong điều khoản, và các điều khoản khác của ĐKDV vẫn có hiệu lực hoàn toàn.

THỜI HẠN HIỆU LỰC

Bạn xác nhận, hiểu và đồng rằng cho dù pháp quy hay pháp luật có mâu thuẫn, bất kỳ khiếu nại hay hành động tố tụng phát sinh hay liên quan tới việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hay ĐKDV này phải được nộp đơn trong 3 năm kể từ khi khiếu nại hay nguyên nhân tố tụng phát sinh, hoặc sẽ mãi mãi được loại trừ.

VI PHẠM

Vui lòng báo cáo bất kỳ hành vi vi phạm ĐKDV này cho bộ phận quản lý của Minh Chân Tướng qua email [email protected]