Vui lòng đọc các nội dung sau đây để hiểu về các hoạt động trong Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Chính sách Bảo mật này thể hiện rõ các hoạt động liên quan đến việc bảo mật website, mobile web hay ứng dụng di động của chúng tôi (được gọi chung là Trang web). Cụ thể, nó tóm gọn các loại thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn trong khi bạn sử dụng Trang web, và cách chúng tôi sử dụng và chia sẻ thông tin này. Chính sách Bảo mật này không áp dụng cho thông tin bất kỳ mà bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi, hoặc thông tin chúng tôi thu thập ngoại tuyến (offline) và/hoặc thông qua các phương tiện khác (ví dụ như, ở các sự kiện, qua điện thoại hay qua thư bưu điện).

Xin hãy đọc kỹ Chính sách Bảo mật này. Bằng việc vào và sử dụng Trang web, ban đồng ý rằng việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi, cũng như tranh chấp bất kì về các hoạt động bảo mật của chúng tôi, đều tuân theo Chính sách Bảo mật này và Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi. Do hệ thống Web là một phương tiện truyền thông không ngừng cải tiến, chúng tôi có thể phải thay đổi nội dung của Chính sách Bảo mật trong tương lai, khi đó chúng tôi sẽ chỉnh sửa Chính sách Bảo mật ở trên website này. Bằng việc tiếp tục sử dụng Trang web sau khi chúng tôi đăng những thay đổi như vậy, bạn đồng ý với bản Chính sách Bảo mật mới được chỉnh sửa. Việc bạn truy cập vào Trang web chỉ với mục đích xem nội dung của Chính sách Bảo mật này không cấu thành với việc bạn đồng ý với Thông báo này, trừ khi bạn thực hiện truy cập hoặc sử dụng sâu hơn trong Trang web của chúng tôi.

Cách chúng tôi thu thập thông tin

Thông tin mà bạn cung cấp. Chúng tôi có thể thu thập và lưu trữ thông tin mà bạn tình nguyện cung cấp khi sử dụng Trang Web. Nó có thể bao gồm các thông tin được sử dụng để liên lạc hoặc định danh bạn, như là tên, địa chỉ email hoặc địa chỉ bưu điện. Một vài ví dụ của loại thông tin này bao gồm thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi khi bạn gửi câu hỏi hay tham gia vào các cuộc thi, khảo sát hay dự đoán, thông tin mà bạn gửi trên các blog, diễn đàn thảo luận hay chia sẻ cộng đồng và mạng xã hội trên Trang Web của chúng tôi, và thông tin điện tử khi điền vào mẫu đơn đăng ký để truy cập và sử dụng một số tính năng nhất định của Trang Web chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu thêm thông tin (bao gồm số thẻ tín dụng và các thông tin liên quan đến tài chính) từ những người dùng thực hiện mua hay giao dịch trên Trang Web của chúng tôi.

Thông tin về địa điểm. Chúng tôi có thể thu thập thông tin về địa điểm (ví dụ như, thành phố và/hoặc mã vùng) mà bạn cung cấp. Một vài thiết bị và trình duyệt có lưu trữ các mã định danh có thể được dùng để xác định vị trí địa lý của thiết bị. Khi bạn sử dụng thiết bị hay trình duyệt như vậy để truy cập Trang Web của chúng tôi, thiết bị và/hoặc trình duyệt có thể tự động thu thập và/hoặc gửi đi thông tin về địa điểm của bạn. Chúng tôi cũng có thể sẽ thu thập thông tin GPS từ thiết bị nếu như thiết bị truyền nó. Thêm vào đó, nếu bạn tải ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin địa điểm của bạn để có thể cung cấp các dịch vụ trên ứng dụng. Nếu bạn chọn những tính năng cụ thể trên các ứng dụng của chúng tôi có yêu cầu cung cấp thông tin vị trí địa lý của bạn, chúng tôi cũng sẽ thu thập và lưu trữ thông tin đó.

Các thông tin được thu thập tự động để nâng cao chất lượng của Trang Web và quảng cáo định hướng đối tượng. Chúng tôi cũng sẽ thông qua một số kỹ thuật tự động, như là trình duyệt và cookie của flash, các điểm ảnh và web beacon để thu thập và lưu trữ thông tin về cách bạn sử dụng Trang Web của chúng tôi, bao gồm các thông tin định danh thiết bị như là địa chỉ IP, địa chỉ MAC và các số ID định danh thiết bị khác, nhà sản xuất và model của thiết bị của bạn, nhà cung cấp dịch vụ không dây đi kèm thiết bị của bạn, tình trạng tải ứng dụng của bạn, nguồn bạn tải Ứng dụng (ví dụ như, thông qua một quảng cáo cụ thể nào đó dành cho Ứng dụng), khi nào thì Ứng dụng được bật, bao nhiêu lần một trang cụ thể trong Trang Web được ghé thăm, các chức năng nào người dùng có thực hiện tương tác, và đường kết nối với Internet của thiết bị hay máy tính. Nếu bạn chọn kết nối với Trang Web của chúng tôi thông qua một mạng xã hội như là Facebook, chúng tôi cũng có thể tự động thu thập thông tin về hồ sơ cá nhân của bạn. Những thông tin này cho phép chúng tôi, cùng với những thông tin khác, nâng cao chất lượng nội dung truyền tải đến bạn và đo lượng truy cập vào Trang Web.

Các thông tin mà chúng tôi thu thập có thể được chúng tôi thu thập trực tiếp, hoặc được thu thập bởi một nhà cung cấp hosting thuộc bên thứ ba, hoặc một nhà cung cấp dịch vụ thuộc bên thứ ba khác, thay mặt chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng “cookie” và các công nghệ tương tự trên Trang Web. Cookie là các file nhỏ được đặt trên ổ cứng của bạn với mục đích lưu trữ dữ liệu và nâng cao chất lượng trải nghiệm của bạn ở trên Trang Web. Bằng việc cho chúng tôi biết một người dùng duyệt Trang Web như thế nào và khi nào, cookie giúp chúng tôi hiện quảng cáo, xác định xem có bao nhiêu người ghé thăm hệ thống và theo dõi xu hướng của người dùng. Chúng cũng giúp bạn không phải nhập lại các thông tin về tuỳ biến sử dụng ở một số khu vực trên Trang Web mà bạn đã từng nhập trước đó. Trang Web cũng có thể sử dụng kỹ thuật web beacon (các file đồ hoạ một điểm ảnh được biết đến như là ảnh “GIF trong suốt”) để truy cập cookie và để đếm số lượng người dùng ghé thăm Trang Web hoặc mở một email có định dạng HTML.

Thông tin được sử dụng như thế nào

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập từ bạn khi bạn đang sử dụng Trang Web theo nhiều cách khác nhau, ví dụ, để phục vụ cho mục đích gửi thông tin, để thực hiện yêu cầu đăng ký của bạn, để cung cấp cho bạn các dịch vụ và liên lạc mà bạn yêu cầu, để gửi các cập nhật thông qua email và các thông báo khác, để tuỳ biến tính năng và quảng cáo xuất hiện trên Trang Web, để cung cấp nội dung của Trang Web cho bạn, để đo lường lượng truy cập vào Trang Web, để đánh giá mức độ quan tâm của người dùng và xu hướng sử dụng khi truy cập, để nâng cao chất lượng của Trang Web, cũng như các dịch vụ và chức năng được cung cấp thông qua Trang Web.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin địa điểm, bao gồm các thông tin mà bạn trực tiếp cung cấp hay các thông tin được thu thập tự động, để cung cấp cho bạn nội dung, dịch vụ và quảng cáo có liên quan đến khu vực địa lý của bạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng đồng thời thông tin mà chúng tôi thu thập từ bạn khi bạn sử dụng Trang Web với các thông tin mà chúng tôi thu thập từ các nguồn khác để tuỳ biến chức năng, nội dung và quảng cáo xuất hiện trên Trang Web của chúng tôi.

Thêm vào đó, chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin bất kỳ được gửi lên bởi bạn hoặc thu thập từ bạn thông qua Trang Web nhằm mục đích bất kỳ có liên quan đến Trang Web, bao gồm để liên lạc với bạn nhằm thực hiện dịch vụ chăm sóc khác hàng, để thông báo cho bạn về các thay đổi hay bổ sung quan trọng liên quan đến Trang Web hoặc các dịch vụ được cung cấp thông qua Trang Web của chúng tôi, và để gửi cho bạn các thông báo liên quan đến cách chúng tôi vận hành cũng như để thực hiện các liên lạc khác mà chúng tôi tin rằng bạn quan tâm.

Lựa chọn của bạn. Khi chúng tôi yêu cầu thông tin từ bạn ở trên Trang Web, bạn có thể luôn luôn chọn không cung cấp cho chúng tôi thông tin đó. Tuy nhiên, nếu bạn từ chối cung cấp một thông tin cụ thể nào đó cho chúng tôi khi bạn sử dụng Trang Web, bạn có thể không thể sử dụng hoặc tham gia một vài hoặc toàn bộ các chức năng được cung cấp thông qua Trang Web.

Nếu bạn muốn giới hạn thông tin được tự động thu thập trong khi bạn sử dụng Trang Web của chúng tôi, hầu hết các trình duyệt cho phép bạn tắt một số chức năng cụ thể hoặc đặt các cài đặt về bảo mật thông tin cá nhân. Nếu bạn chọn cách không cho phép cookie hay tắt đi một số chức năng khác, bạn có thể không thể sử dụng hoặc tham gia vào một vài hoặc toàn bộ các chức năng được cung cấp thông qua Trang Web. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về cách để từ chối các hoạt động thu thập dữ liệu thực hiện bởi bên thứ ba, xin hãy ghé thăm trang web của Liên hiệp Quảng cáo Điện tử tại địa chỉ www.aboutads.info

Thông tin được chia sẻ như thế nào

Chia sẻ với các công ty con, đối tác và các nhà cung cấp dịch vụ thuộc bên thứ ba. Chúng tôi có thể cung cấp thông tin của bạn cho các công ty con của chúng tôi hoặc các bên thứ ba, bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà thầu thuộc bên thứ ba, với mục đích liên quan đến việc quản trị Trang Web và các dịch vụ khác. Ví dụ như, nếu bạn sử dụng thẻ tín dụng hoặc ghi nợ để thực hiện một giao dịch trên Trang Web, chúng tôi có thể phải chia sẻ thông tin cá nhân và số thẻ tín dụng của bạn với một công ty xử lý thẻ và/hoặc một công ty thi hành lệnh nhằm mục đích thực hiện giao dịch, hoặc là (các) nhà cung cấp dịch vụ như vậy sẽ yêu cầu thông tin trực tiếp từ bạn, thay mặt cho chúng tôi.

Nếu bạn không muốn một thông tin cụ thể nào đó được chia sẻ cho mục đích như vậy, xin hãy gửi thư đến Điều phối viên Bảo mật Trực tuyến với thông tin liên lạc được ghi ở cuối của trang Chính sách Bảo mật này.

Chúng tôi cũng có thể cung cấp một số nội dung, sản phẩm và dịch vụ trên Trang Web của chúng tôi thông qua mối quan hệ hợp tác với các nhà cung cấp thuộc bên thứ ba, trong đó các thương hiệu của các đối tác cung cấp dịch vụ này xuất hiện trên Trang Web trong các liên kết đến các nội dung, sản phẩm và/hoặc dịch vụ đó. Chúng tôi có thể chia sẻ với các đối tác cung cấp dịch vụ bất cứ thông tin nào mà bạn cung cấp, hoặc được thu thập, khi mà bạn ghé thăm bất cứ trang nào được thực hiện dưới sự hợp tác với đối tác đó. Trong một vài trường hợp, đối tác cung cấp dịch vụ có thể thu thập thông tin trực tiếp từ bạn. Khi đó, nội dung của Chính sách Bảo mật của đơn vị đối tác có thể được áp dụng đối với việc họ sử dụng thông tin mà bạn cung cấp. Nội dung của Chính sách Bảo mật của bên đối tác có thể khác với của chúng tôi. Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách bảo mật của một trong các đơn vị đối tác cung cấp dịch vụ, bạn nên liên lạc trực tiếp với họ để lấy thông tin.

Chia sẻ thông tin với các bên thứ ba để quảng cáo và các mục đích quảng bá khác. Chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ thuộc bên thứ ba để lựa chọn và cung cấp một số nội dung quảng cáo mà bạn thấy ở trên Trang Web. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về kỹ thuật hoặc thông tin được tổng hợp, như là số trang đã xem, các chuyên mục có quan tâm, đến những nhà cung cấp dịch vụ và các đơn vị quảng cáo này nhằm giúp họ hiển thị quảng cáo trên Trang Web của chúng tôi. Các nhà cung cấp dịch vụ và đơn vị quảng cáo thuộc bên thứ ba này có thể sử dụng cookie trình duyệt hoặc flash của riêng họ, web beacon và các công nghệ tương tự để thu thập thông tin kỹ thuật (như là các định danh thiết bị, địa chỉ IP, địa chỉ MAC, loại trình duyệt, các trang đã ghé thăm và vị trí của thông tin) từ người dùng của các trang có liên quan khi người dùng xem hoặc có tương tác với quảng cáo. Các nhà cung cấp dịch vụ này có thể sử dụng các thông tin đó, đôi lúc cùng với các thông tin tương tự được thu thập thông qua các website khác và các nguồn khác, để hiển thị quảng cáo ở trên Trang Web, cũng như trên các website khác.

Trừ khi bạn chủ động cung cấp thông tin trong một quảng cáo, dữ liệu của bạn được thu thập có liên quan với các quảng cáo trên Trang Web của chúng tôi không bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email hay số điện thoại của bạn, nhưng nó có thể bao gồm các thông số định danh thiết bị, địa chỉ IP, địa chỉ MAC và thông tin vị trí của máy tính hay thiết bị của bạn. Việc dùng và thu thập thông tin thực hiện bởi các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo thuộc bên thứ ba tuân theo chính sách thông tin cá nhân có liên quan và không được bao gồm trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Chia sẻ với các bên thứ ba nhằm các mục đích khác. Xin hãy biết rằng chúng tôi có thể đôi lúc chia sẻ thông tin về người dùng nếu được yêu cầu bởi pháp luật hoặc nếu, theo cân nhắc của chúng tôi, việc chia sẻ thông tin đó là cần thiết: [a] để đáp ứng các yêu cầu về pháp luật; [b] để đảm bảo việc thực hiện Điều khoản Dich vụ; hoặc [c] để bảo vệ quyền lợi, tài sản và an toàn cá nhân của Trang Web, chúng tôi, các bên hợp tác, nhân viên, giám đốc, người đại diện, người được uỷ quyền, những người dùng khác và/hoặc công chúng.

Xin lưu ý rằng khi công việc kinh doanh của chúng tôi tiến triển, chúng tôi có thể mua hoặc bán các tài sản. Trong một trường hợp hiếm khi xảy ra, chúng tôi bán một vài hoặc toàn bộ tài sản của chúng tôi, hoặc nếu toàn bộ Trang Web của chúng tôi bị mua bởi một công ty, thông tin về những người sử dụng Trang Web có thể nằm trong số các tài sản được chuyển giao.

Dữ liệu thu thập có liên quan đến hiển thị quảng cáo

Chúng tôi hoạt động dựa theo Các nguyên tắc tự quản về Ứng xử trực tuyến trong quảng cáo, bởi Liên minh quảng cáo số www.aboutads.info

Chúng tôi có thể sử dụng cookie, web beacon và các kỹ thuật tương tự, và/hoặc một phần mềm phục vụ quảng cáo thuộc bên thứ ba, để tự động thu thập thông tin về những người dùng site và các hoạt động trên site, và chúng tôi có thể sử dụng các thông tin này, cùng với các thông tin khác, để hiển thị quảng cáo định hướng đối tượng trên Trang Web này. Thông tin được thu thập cho phép chúng tôi phân tích cách mà người dùng sử dụng site và theo dõi mối quan tâm và xu hướng sử dụng của người dùng, nhờ đó cho phép chúng tôi hiển thị các quảng cáo thích hợp với người dùng.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ thuộc bên thứ ba, để lựa chọn và hiển thị một vài quảng cáo mà bạn thấy ở trên Trang Web chúng tôi. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin kỹ thuật hoặc tổng hợp về cách bạn tương tác với Trang Web của chúng tôi, như là loại trang được xem và các chuyên mục mà bạn quan tâm, từ Trang Web của chúng tôi với các nhà cung cấp dịch vụ này nhằm giúp họ hiển thị quảng cáo trên Trang Web của chúng tôi. Những nhà cung cấp này có thể sử dụng cookie, web beacon hay các công nghệ tương tự của riêng họ để thu thập các thông tin tương tự từ Trang Web của chúng tôi. Các nhà cung cấp dịch vụ này có thể sử dụng thông tin đó, đôi lúc cũng với các thông tin tương tự thu thập từ các site khác, để hiển thị quảng cáo phù hợp với mối quan tâm của người dùng trên Trang Web này, và trên các website khác có tham gia vào mạng quảng cáo thuộc nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Thông tin được thu thập bởi các nhà cung cấp dịch vụ thuộc bên thứ ba có thể được dùng để đo lường và nghiên cứu hiệu quả của quảng cáo, hoặc nhằm các mục đích khác.

Trừ khi bạn chủ động cung cấp thông tin, dữ liệu thu thập có liên quan đến việc hiển thị và lựa chọn quảng cáo trên Trang Web của chúng tôi không có khả năng định danh bạn một cách cá nhân và không có chứa tên bạn, địa chỉ, địa chỉ email hay số điện thoại, tuy nhiên nó có thể bao gồm thông tin định danh thiết bị như là địa chỉ IP, địa chỉ MAC, cookie và các số ID định danh khác tuỳ thuộc từng thiết bị.

Việc dùng và thu thập thông tin do các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo thuộc bên thứ ba tuân thủ theo Chính sách Bảo mật của bên thứ ba có liên quan và không bao gồm trong Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về các hoạt động thu thập thông tin của một nhà cung cấp dịch vụ cụ thể, hoặc nếu bạn muốn biết cách để từ chối một hoạt động thu thập thông tin của một nhà cung cấp dịch vụ, xin hãy xem www.aboutads.info. Nếu bạn muốn từ chối cho phép sử dụng cookie bởi DoubleClick, một trong các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, xin truy cập http://www.google.com/intl/en/policies/privacy. Thêm vào đó, nhiều nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo của chúng tôi là thành viên của Network Advertising Initiative (“NAI” – Nhóm sáng kiến quảng cáo mạng). Bạn có thể biết thêm thông tin về các hoạt động thu thập thông tin của các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo và lựa chọn từ chối các hoạt động đó (đồng thời, từ chối các hoạt động thu thập thông tin của các thành viên khác, hay toàn bộ NAI) bằng cách làm theo hướng dẫn từ chối tham gia trên website của NAI tại địa chỉ http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Thông tin mà bạn gửi lên các blog, diễn đàn thảo luận hoặc các khu vực cộng đồng và mạng xã hội trực tuyến

Xin lưu ý rằng bất cứ khi nào bạn tự nguyện cho phép thông tin cá nhân của bạn hay các thông tin riêng tư khác được xem bởi các bên thứ ba – ví dụ như trên các blog, diễn đàn thảo luận hoặc các khu vực cộng đồng và mạng xã hội trên Trang Web – các thông tin đó sẽ có thể được xem, thu thập và sử dụng bởi những người khác ngoài chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho việc sử dụng trái phép bất kỳ các thông tin đó của một bên thứ ba khác.

Tuyên bố về quyền riêng tư của trẻ em

Site này không nhằm mục đích phục vụ trẻ em dưới tuổi 13. Chúng tôi không chủ định thu thập bất cứ thông tin nào từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu chúng tôi nhận thấy rằng chúng tôi vô tình nhận được thông tin có khả năng định danh một người dùng dưới tuổi 13 tham gia vào Trang Web của chúng tôi, chúng tôi sẽ xoá các thông tin đó khỏi hồ sơ lưu trữ.

Làm thế nào để thay đổi thông tin của bạn

Nếu bạn là một thành viên có đăng ký của Trang Web chúng tôi, bạn có thể thực hiện thay đổi liên quan đến thông tin tài khoản của bạn bằng cách đăng nhập vào Trang Web và sử dụng các công cụ có sẵn trên Trang Web. Nếu bạn có đăng ký nhận bản tin từ một hay nhiều các bản tin email của chúng tôi, bạn cũng có thể thay đổi thông tin người nhận, thay đổi cách nhận và/hoặc ngừng nhận các bản tin này bất cứ khi nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Bảo mật

Tất cả thông tin mà chúng tôi thu thập từ Trang Web của chúng tôi được chúng tôi lưu trữ trong các cơ sở dữ liệu mà chỉ chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ được quyền truy cập. Tuy nhiên, cho dù các biện pháp bảo mật của chúng tôi có hiệu quả như thế nào chăng nữa, không một hệ thống bảo mật vật lý hay điện tử nào là bất khả xâm phạm. Chúng tôi không thể đảm bảo hoàn toàn an ninh của các máy chủ và cơ sở dữ liệu, cũng như không thể đảm bảo rằng thông tin mà bạn cung cấp không bị can thiệp khi được gửi đến cho chúng tôi thông qua mạng Internet.

Liên kết đến các trang khác

Trang Web của chúng tôi có thể bao gồm liên kết đến các website khác và giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ được đáp ứng bởi các bên thứ ba mà chúng tôi không có khả năng kiểm soát chính sách bảo mật của họ. Khi bạn truy cập một website khác hay mua hàng và dịch vụ từ một bên thứ ba, việc sử dụng thông tin mà bạn cung cấp sẽ tuân theo Chính sách Bảo mật của nhà cung cấp site mà bạn ghé thăm hoặc của nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ đó.

Các câu hỏi liên quan đến quyền riêng tư

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào có liên quan đến Chính sách Bảo mật này, các hoạt động có liên quan đến quyền riêng tư hay các thắc mắc với chúng tôi, xin hãy liên hệ:

Minh Chân Tướng

Email: [email protected]