Chánh Kiến: Nữ đức – Hiếu thân, hòa thích

Chánh Kiến: Nữ đức - Hiếu thân, hòa thích. Khi nói đến “gia đình”, rất nhiều người hiện đại chỉ cho rằng trung tâm nhất của khái niệm này bao gồm bản thân mình, người phối ngẫu với mình và...

Truyền thuyết dân gian: Vị thần Mạnh Bà và canh Mạnh Bà

Truyền thuyết dân gian kể rằng, lúc con người chết rồi, âm hồn sau khi chịu hình phạt ở các điện dưới minh phủ xong sẽ lần lượt dẫn tới điện tiếp theo, cuối cùng bị giải đến điện thứ...

Chánh Kiến: Truyền thuyết về người cá

Chánh Kiến: Truyền thuyết về người cá. Ở phương Tây từ xưa đến nay người ta đều lưu truyền những truyền thuyết về sự tồn tại của người cá, nhưng người cá có thực sự tồn tại hay không lại...

Chánh Kiến: Nữ đức – Tương trợ chồng

Chánh Kiến: Nữ đức - Tương trợ chồng. Phần trước chúng ta đã điểm lại những yêu cầu về bồi dưỡng người con gái hiền lương trong các sách cổ, trong phần này chúng ta tiếp tục tìm hiểu xem...

Chánh Kiến: Nữ đức tu thân | Văn hóa truyền thống

Chánh Kiến: Nữ đức tu thân | Văn hóa truyền thống. Tôn Trung Sơn từng nói “Nhìn người phụ nữ biết được sự thái bình, an nguy của thiên hạ, nhìn người mẹ biết được sự hưng suy của gia...

Nhân quả báo ứng: Phỉ báng Phật vu oan Đạo phải chịu sét đánh

Có một người tên là La Cát Đình, vốn là người có học nhưng tính tình lại ngạo mạn, điên cuồng, hung ác, không tin vào thiện ác hữu báo. Anh ta thường viết một số lời phỉ báng Phật...

1 Các bình luận

Thế nào là “Đại trượng phu”?

Thời đại ngày nay âm thịnh dương suy, rất nhiều nam tử lại giống như nữ tử, kèm theo “lời nói ẻo lả”, thiếu nghiêm trọng khí chất mạnh mẽ cứng cỏi và tinh thần gánh vác. Rốt cuộc thì...

Chánh Kiến: Trinh Quán Chính Yếu – Phần 15: Bàn về bổn phận của đế vương

Chánh Kiến: Trinh Quán Chính Yếu – Phần 15: Bàn về bổn phận của đế vương. Sau khi luận bàn xong về đạo làm vua, tất nhiên mọi người rất muốn biết Đường Thái Tông đã điều hành chính sự...

Chánh Kiến: Năm mới bàn về chữ Phúc

Chánh Kiến: Năm mới bàn về chữ Phúc. Khi Tết truyền thống đến, nhà nhà đều dán chữ Phúc lớn và những câu mang đầy sắc thái vui vẻ lên cổng như “Nghênh xuân chúc phúc”, “Khai môn nghênh phúc”,...

Chánh Kiến: Thiển đàm về thơ và họa của Vương Duy 

Chánh Kiến: Thiển đàm về thơ và họa của Vương Duy. Vương Duy tự là Ma Cật, người Bạc Châu Hà Đông (nay là Vận Thành tỉnh Sơn Tây), làm quan đến chức Thượng thư Hữu thừa, mọi người thường...