Chánh Kiến: Ma Thiên Quốc & Kim Tự Tháp – Phần 12/19

Chánh Kiến: Ma Thiên Quốc & Kim Tự Tháp – Phần 12/19. Ba năm sau khi Ma Thái đến Đại Lạc quốc, quốc vương Cang Lạc trẻ tuổi của Ma Địa quốc khiêu chiến với Cự Lạc quốc, Đại Lạc...

Chánh Kiến: Tìm hiểu về lục nghệ

Chánh Kiến: Tìm hiểu về lục nghệ. Sách «Chu Lễ  Địa Quan  Bảo Thị» có ghi chép : “Bảo Thị chưởng gián vương ác, nhi dưỡng Quốc tử dĩ đạo, nãi giáo chi lục nghệ: nhất viết ngũ lễ, nhị viết lục nhạc,...

Chánh Kiến: Ma Thiên Quốc & Kim Tự Tháp – Phần 11/19

Chánh Kiến: Ma Thiên Quốc & Kim Tự Tháp – Phần 10/19. Trong khi đả tọa, Mông Cương trông thấy Thần Phật đầy trời, họ đều đang chăm chú nhìn vào kinh thành của Ma Thiên quốc....

Chánh Kiến: Trung y cũng có thể điều trị các chứng bệnh cấp tính – Câu chuyện y học

Chánh Kiến: Trung y cũng có thể điều trị các chứng bệnh cấp tính - Câu chuyện y học. Chào các bạn, mời các bạn theo dõi loạt bài Y Sơn dạ thoại. Hôm nay tôi sẽ kể với các...

Chánh Kiến: Xuân Ủ Thu Đông – Y Sơn dạ thoại

Chánh Kiến: Xuân Ủ Thu Đông – Y Sơn dạ thoại. Người Trung Quốc có câu: “Xuân ủ Thu đông, bất sinh tạp bệnh” (Mùa xuân giữ ấm mùa thu để lạnh, thì tránh được tạp bệnh). Nghĩa là, mùa...

Chánh Kiến: Ma Thiên Quốc & Kim Tự Tháp – Phần 10/19

Chánh Kiến: Ma Thiên Quốc & Kim Tự Tháp – Phần 10/19. Sau khi tháp Phật được xây xong, thần lực của Ma Lạc được người khổng lồ tuyên dương nhắc đi nhắc lại nhiều lần, tiếng tăm của chàng...

Chánh Kiến: Câu Chuyện Đạo Duyên của Hằng Nga

Chánh Kiến: Câu Chuyện Đạo Duyên của Hằng Nga.  Trên vùng đất Thần Châu, nền văn minh 5000 năm của dân tộc Trung Hoa là nền văn hóa Thần truyền đặt định cơ sở cho Chính Pháp hồng truyền. Rất...

Chánh Kiến: Luận bàn về đạo vợ chồng

Chánh Kiến: Luận bàn về đạo vợ chồng. Hàng trăm nghìn năm nay, trong sử sách và truyền thuyết đều lưu truyền rất nhiều câu chuyện về tình yêu và hôn nhân....

Chánh Kiến: Ma Thiên Quốc & Kim Tự Tháp – Phần 09/19

Chánh Kiến: Ma Thiên Quốc & Kim Tự Tháp – Phần 09/19. Trong khi đả tọa, Mông Cương trông thấy Thần Phật đầy trời, họ đều đang chăm chú nhìn vào kinh thành của Ma Thiên quốc. ...

Chánh Kiến: Công Bằng Giao Dịch

Chánh Kiến: Công Bằng Giao Dịch. rước đây, quả cân trên cái cân của người buôn bán có khắc bốn chữ “Công bằng giao dịch”, người hiện đại ngày nay cũng lấy “Công bằng giao dịch” làm phương châm mà...