Hoa Ưu Đàm – Loài hoa mang điềm lành từ Thiên Thượng

Hoa Ưu Đàm – Loài hoa mang điềm lành từ Thiên Thượng

Theo kinh Phật thì hoa Ưu đàm (Udumbara) 3,000 năm mới nở một lần. Udumbara là một từ tiếng Phạn, có nghĩa là “một loài hoa mang điềm lành từ Trời”. Sự xuất hiện của hoa Ưu Đàm là dấu hiệu cho biết Đức Chuyển Luân Thánh Vương đã đến, để chính lại Pháp trong thế giới này.

Hoa Ưu Đàm – Loài hoa mang điềm lành từ Thiên Thượng
Theo kinh Phật thì hoa Ưu đàm (Udumbara) 3,000 năm mới nở một lần. (Ảnh: Epoch Times Tiếng Việt)

Vào 2,500 năm trước, sau khi tu luyện khai ngộ, Phật Thích Ca Mâu Ni bắt đầu hồng truyền Phật Pháp. Do điều Thích Ca Mâu Ni truyền là Chính Pháp, nên Phật Pháp của Ngài càng ngày càng hưng thịnh, Bà La Môn giáo khi ấy vốn đã bắt đầu suy bại thì ngày càng biến dị, cuối cùng biến thành tà giáo. Theo đó, người của Bà La Môn giáo không ngừng tìm cách phá hoại việc truyền Pháp của Đức Thích Ca.

Nhiều chuyện được ghi chép lại:

Một lần nọ, khi Phật Thích Ca Mâu Ni giảng Pháp tại tịnh xá Chi Viên, người của Bà La Môn giáo một lần nữa làm loạn. Họ giả trang thành tín đồ đến nghe Pháp, trong khi đang nghe thì ngất xỉu hoặc làm ra các hiện tượng kỳ quái, khiến chính tín các đệ tử Phật môn dao động.

Phật Thích Ca Mâu Ni khi ấy đang trực tiếp giảng Pháp cho rất nhiều đệ tử, Ngài bảo rằng khi Ngài còn tại thế thì tín đồ các tôn giáo khác và ma quỷ không thể làm gì để phá hoại Pháp này, nhưng tương lai thì rất khó nói.

Phật Thích Ca Mâu Ni lại nói: “Các con ở đây tất cả đều biết một truyền thuyết được lưu truyền từ rất lâu: chính là Pháp Luân Thánh Vương sẽ hạ thế độ nhân trong tương lai; Pháp Luân Thánh Vương có năng lực vô cùng vĩ đại… Đến lúc ấy, rất nhiều người trong các con sẽ đắc được Đại Pháp vạn pháp quy nhất ấy! Đến lúc ấy, các con sẽ biết mình may mắn như thế nào. Đến lúc ấy, rất nhiều chư Thần từ thiên thượng sẽ xuống nghe Pháp; chúng Thần hiện nay đều trông ngóng ngày đó…”

Sau đó, trong một lần Pháp hội (lần Pháp hội này được mở tại một nơi rất rộng ở trên núi), khi ấy mười đại đệ tử của Phật Tổ đều có mặt, còn có rất nhiều đệ tử khác; chỉ nghe thấy Liên Hoa Sắc hỏi Phật Thích Ca Mâu Ni: “Thế tôn, Ngài nói tương lai sẽ có Chuyển Luân Thánh Vương hạ thế truyền Pháp, người ở các nơi khác không biết thì làm thế nào đây?”

Phật Thích Ca Mâu Ni nói: “Khi Hoa Ưu Đàm Bà La nở rộ khắp nơi thì đó chính là dấu hiệu báo rằng Thánh Vương đã tới; sau khi đắc Pháp, các con nhất định phải trân quý!

Hoa Ưu Đàm – Loài hoa mang điềm lành từ Thiên Thượng
Phật Thích Ca Mâu Ni nói: “Khi Hoa Ưu Đàm Bà La nở rộ khắp nơi thì đó chính là dấu hiệu báo rằng Thánh Vương đã tới. (Ảnh: Pixabay)

“Loài hoa này không phải là hoa ở nhân gian, mà là loài hoa mang điềm lành theo cùng Chuyển Luân Thánh Vương. Các vị Phật khác nhau đều có biểu tượng khác nhau; biểu tượng này là một loại điềm lành, báo trước vị tôn Phật này sẽ tới truyền Pháp, giáo hóa chúng sinh. Loài hoa này tại nhân gian 3,000 năm mới nở một lần, nhưng ở không gian khác, phải cần thời gian lâu hơn mới có thể khai nở. Cho dù ở đâu, gặp được Chuyển Luân Thánh Vương đều là sự tình phi thường thù thắng!”

“Với những người khéo tích lũy thiện căn trong các con, ta sẽ đi theo bảo hộ các con, đến khi các con gặp được Thánh Vương mới thôi.”

Lúc này từ không trung mưa rơi lất phất; Phật Thích Ca Mâu Ni nói loài hoa này thân nhỏ như mưa bụi, hoa nở rất bé. Tuy nhìn rất mỏng manh, nhưng không đâu là không thể khai nở.

Mục Kiền Liên nói: “Thế tôn có thể mở lòng từ bi, để chúng con nhìn trước một chút Bà La hoa này được không?”

Đức Phật đáp: “Được thôi! Ta dùng Phật lực để xem có thể đem loài hoa này đến không.” 

Nói xong Phật Thích Ca Mâu Ni chìa tay ra, chỉ thấy trong tay xuất hiện một đám hoa màu trắng, hoa rất nhỏ nhưng thân rất dài. “Đây là Bà La hoa, tại không gian khác, chúng Thần trên thiên thượng đều muốn sớm thấy loài hoa này, đều muốn sớm đắc được giáo hóa của Chuyển Luân Thánh Vương. Đến khi các con đắc được, ta sẽ mừng thay cho các con!”

Hoa Ưu Đàm – Loài hoa mang điềm lành từ Thiên Thượng
Hoa Ưu Đàm là loài hoa mang điềm lành theo cùng Chuyển Luân Thánh Vương. (Ảnh: Epoch Times Tiếng Việt)

Lúc ấy trên thiên không xuất hiện rất nhiều thiên nữ mặc y phục bảy màu trong suốt, họ bắt đầu rải hoa, mưa phùn ngừng lại, trên bầu trời xuất hiện một cầu vồng rực rỡ, còn có rất nhiều đám mây bảy màu trôi theo làn gió. Còn xuất hiện rồng và phượng, đúng như câu nói “rồng phượng hiện điềm lành” vậy.

Kinh Phật tiết lộ thiên cơ

Theo Kinh Phật ghi chép, “Ưu Đàm Bà La” trong tiếng Phạn, có nghĩa là “một loài hoa đem đến điềm lành từ Thiên đàng.” Quyển 8 Kinh “Huệ Lâm Âm Nghĩa” của nhà Phật viết: “Hoa Ưu Đàm do điềm lành linh dị sinh ra; đây là một loài hoa của Trời, trên thế gian không có. Nếu một đấng Như Lai hoặc Chuyển Luân Thánh Vương hạ xuống thế gian con người, loài hoa này sẽ xuất hiện nhờ đại ân và đại đức của Ngài.”

Hoa Ưu Đàm – Loài hoa mang điềm lành từ Thiên Thượng
Theo Kinh Phật ghi chép, “Ưu Đàm Bà La” trong tiếng Phạn, có nghĩa là “một loài hoa đem đến điềm lành từ Thiên đàng.” (Ảnh: Epoch Times Tiếng Việt)

Đức Chuyển Luân Thánh Vương, cũng giống như một vị Phật, mang theo 32 đặc điểm tướng mạo (tam thập nhị tướng) và 7 điều quý giá (thất bảo). Ngài là “Lý tưởng Vương”, trị vì thế giới bằng cách xoay chuyển Pháp Luân để chính lại Pháp dựa trên chính nghĩa thay vì vũ lực. Dù là người của tôn giáo nào – Phật giáo, Cơ Đốc giáo hay các tôn giáo khác – bất cứ ai có thể lấy từ bi để đối đãi với người khác sẽ có cơ hội được gặp Đức Chuyển Luân Thánh Vương.

Kinh Phật “Vô Lượng Thọ” cũng ghi lại rằng “con người sẽ phát hiện ra rằng hoa Ưu Đàm là một dấu hiệu tiên tri”. Sự khai nở của hoa Ưu Đàm, một sự kiện hy hữu chỉ xảy ra 3,000 năm một lần, là một dấu hiệu cho thấy thời kỳ Phật Pháp hồng truyền tại nhân gian để độ nhân đã bắt đầu.

Hoa Ưu Đàm – Loài hoa mang điềm lành từ Thiên Thượng
Kinh Phật “Vô Lượng Thọ” cũng ghi, con người sẽ phát hiện ra rằng hoa Ưu Đàm khai nở là một dấu hiệu cho thấy thời kỳ Phật Pháp hồng truyền tại nhân gian để độ nhân đã bắt đầu. (Ảnh: Epoch Times Tiếng Việt)

Cuốn sách tiên tri có tên là “Cách Am Di Lục” (Gyeokamyurok), hay “Những ghi chép do Cách Am để lại” của Nam Sư Cổ (Nam Sa-go, hiệu là Cách Am, 1509–1571), được người ta biết đến năm 1986 tại Hàn Quốc. Đây là cuốn sách tiết lộ những thiên cơ trọng đại. Cuốn sách mô tả rằng “Vua của các vị Vua”, tức Pháp Luân Thánh Vương (nhân gian gọi Ngài là Phật Di Lặc hoặc Đại Thánh Nhân), sẽ xuống thế gian con người truyền Đại Pháp.

Bài thơ “Mai Hoa Thi” của Thiệu Ung tiên sinh thời Bắc Tống cũng tiết lộ những thiên cơ trọng đại, trong đó có “vạn cổ thiên môn khai” (Cánh cổng Trời khai mở sau hàng vạn năm); Thần Phật lập thệ ước xuống thế gian cùng Phật Chủ; Đại Pháp hồng truyền, vũ trụ canh tân.

Trong “Pháp Hoa Văn Cú – Quyển Bốn Thượng” có ghi: “Ưu Đàm Bà La Hoa, báo hiệu điềm lành, 3000 năm mới nở một lần, cũng là lúc Kim Luân Thánh Vương xuất hiện.”

Hoa Ưu Đàm khai nở khắp nơi

Hoa Ưu Đàm Bà La được tìm thấy lần đầu tiên ở Hàn Quốc năm 1997. Sau đó, nó xuất hiện ở Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Úc, Pháp, và Hoa Kỳ. Nhiều năm gần đây, người ta tìm thấy hoa Ưu Đàm tại nhiều nơi ở Việt Nam.

Hoa Ưu Đàm – Loài hoa mang điềm lành từ Thiên Thượng
Hoa Ưu Đàm khai nở, được chụp tại Hà Nội, Việt Nam vào tháng 5 năm 2021. (Ảnh: Epoch Times Tiếng Việt)

Tuy nhiên, một số người nghĩ rằng người ta đã lầm lẫn trứng của một loại côn trùng gọi là green lacewing (Chrysopa) với hoa Ưu Đàm bởi vì cả hai có bề ngoài giống nhau.

Trứng côn trùng thường có màu xanh lá cây sáng, đôi khi màu hồng hoặc trắng, hình elip. Sau một vài ngày thì trứng chuyển sang màu xám. Trứng côn trùng thường được đẻ trên lá cây hoặc thân cây. Trong khi đó hoa Ưu đàm có màu trắng muốt và có thể mọc trên kim cương, sắt, thép, bê tông, đá, gỗ, nhựa, vải, lá cây… Loài hoa này cũng được thấy mọc trên các loại thực vật khác, kim loại, và cả tượng Phật.

Tùy theo nhiệt độ mà trứng côn trùng sẽ nở sau 3–15 ngày, khi nở trứng hiện màu trắng và có mùi tanh. Nếu trứng bị hỏng sẽ có mày nâu hoặc xanh xám. Phần đầu của trứng sẽ nứt và khô héo dần khi ấu trùng chui ra. Trong khi đó hoa Ưu Đàm tuy nhỏ bé, mong manh, nhưng lại có thời gian tồn tại rất lâu, vài tháng đến một năm cũng không tàn.

Hoa Ưu Đàm – Loài hoa mang điềm lành từ Thiên Thượng
Phân biệt giữa Hoa Ưu đàm và trứng côn trùng. (Ảnh: Epoch Times Tiếng Việt tổng hợp)

Thiên tượng cảnh báo thế nhân

Trận sóng thần ập vào Nam Á hồi cuối năm 2004, cũng như hiện tượng các bức tượng thánh trên thế giới chảy nước mắt và máu, đã cảnh báo nhân loại về đại kiếp nạn có thể xảy ra trong tương lai.

Toàn thế giới đang diễn ra những sự kiện kinh tâm động phách. Thảm họa trùng trùng ập đến, cháy rừng, động đất, dịch bệnh… xảy ra gần như cùng một lúc. Điều gì đang thật sự diễn ra với nhân loại? 

Hoa Ưu Đàm – Loài hoa mang điềm lành từ Thiên Thượng
Cháy rừng tại bang California, ngày 18 tháng 8 năm 2020. (Ảnh: Noah Berger / AP)
Hoa Ưu Đàm – Loài hoa mang điềm lành từ Thiên Thượng
Các thành viên trong gia đình và nhân viên xe cứu thương mặc bộ đồ PPE (Thiết bị Bảo vệ Cá nhân) khiêng thi thể các bệnh nhân tử vong vì COVID-19 tại một khu hỏa táng ở New Delhi, Ấn Độ, vào hôm 27/04/2021. (Ảnh: Prakash Singh/AFP/Getty Images)

Những thảm họa dường như đang hiện thực những lời dự ngôn, tiên tri về kiếp nạn của con người. Người Maya và thổ dân Hopi ở Mỹ Châu tiên đoán về một thời kỳ “Tịnh hóa địa cầu”, và người thổ dân Hopi cũng tiên đoán về một “thời kỳ tịnh hóa” của vũ trụ. 

Trong “Kinh Thánh”, dù là Tân Ước hay là Cựu Ước đều đã dự ngôn rằng, Sáng Thế Chủ Messiah sẽ giáng lâm vào thời khắc cuối cùng của nhân loại. Đấng Cứu Thế theo truyền thuyết tôn giáo của họ, trước khi đến thế gian con người, một dấu hiệu chính là người Do Thái Israel phục quốc, hơn nữa một thế hệ sau khi nước Israel phục quốc sẽ có thể gặp được Sáng Thế Chủ.

Các lời tiên đoán tương lai trong các bộ kinh cổ xưa đều có chung cái kết rằng sẽ có vị Thần hạ thế cứu độ con người trong thời khắc cuối cùng. 

Nhân thân nan đắc, Phật Pháp nan văn

Hoa Ưu đàm khai nở, người nhận ra đó là loài hoa trong kinh sách cổ đại báo hiệu Đức Chuyển Luân Thánh Vương đến, người cho đó chỉ là một loài ấu trùng mà bỏ qua. 

Phật Thích Ca Mâu Ni tại Ấn Độ cổ truyền Pháp từng nói: ”Nhân thân nan đắc, Phật Pháp nan văn” (Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe và đắc được). Loài hoa của Phật nhỏ bé đến mức mắt thường khó nhìn thấy được, phải chăng là điểm hóa rằng, nhận ra Chính Pháp, Chân Phật không hề dễ dàng. 

Hoa Ưu Đàm – Loài hoa mang điềm lành từ Thiên Thượng
Hoa Ưu Đàm nhỏ bé đến mức mắt thường khó nhìn thấy được, phải chăng là điểm hóa rằng, nhận ra Chính Pháp, Chân Phật không hề dễ dàng. (Ảnh: Thanh Phong)

Loài hoa lạ này có thể mọc trên thép, sắt, đá, gỗ, xi măng, thủy tinh… trong những điều kiện khắc nghiệt nhất như không có đất, ánh sáng hay nước. Điều đó có ứng với lời Phật Gia vẫn giảng là độ người có duyên, không phân biệt sang hèn hay tốt xấu, chỉ cần nhận ra Chân Phật thì đã là nhân duyên lớn của đời người.

Đây là thời kỳ của sự tuyệt vọng và hy vọng cùng tồn tại. Đại dịch hủy diệt hàng triệu người trên thế giới và chưa dừng lại. Nhưng hoa Ưu Đàm cũng đã khai nở khắp nơi…

Hoa Ưu Đàm – Loài hoa mang điềm lành từ Thiên Thượng
Những bông hoa Ưu đàm được nhìn thấy trên mặt tượng Bồ Tát tại Chùa Sumi Zen, Suncheon, Hàn Quốc. (Ảnh: minghui.org)

Nhận ra chân lý là con đường của sự tỉnh thức. Trong tiếng Phạn từ “Buddha” có nghĩa là người đã giác ngộ, người đã thức tỉnh. Tâm thuần khiết, khát khao cầu Đạo mới giúp chúng ta nhận ra Chuyển Luân Thánh Vương trong lời tiên tri dự ngôn hơn 2,500 năm trước của Đức Phật và loài hoa “mang điềm lành từ Thiên Thượng…”

Đan Thư từ EPOCH TIMES TIẾNG VIỆT

(Kinh sách dẫn trong bài được tham khảo từ Chanhkien.org)

Minh Chân Tướng là trang cung cấp những bài viết về Văn hóa Truyền thống, quý đọc giả sẽ tìm thấy bài viết hữu ích nhằm khơi gợi những quy phạm, tiêu chuẩn Đạo đức, Văn hóa chính thống cũng như toàn bộ nền Văn hóa Thần truyền huy hoàng 5000 năm lịch sử.

Minh Chân Tướng sử dụng nguyên tắc Chân Thành và Thiện Lương làm kim chỉ nam trong suốt hành trình của mình. Chúng tôi chú trọng tính nhân văn, những bài học lịch sử và văn hóa truyền thống nhằm mang lại những giá trị tốt đẹp nhất cho mỗi người, mỗi nhà và cho xã hội.

Minh Chân Tướng là kênh thông tin phi lợi nhuận, chúng tôi cam kết không quảng cáo (từng bài viết quý vị đọc trên Minh Chân Tướng sẽ không bao giờ hiển thị bất kỳ một quảng cáo nào).

Cảm ơn Quí độc giả đã thường xuyên theo dõi và ghé thăm Minh Chân Tướng!


Email: [email protected] đã sẵn sàng nhận những phản hồi từ bạn!

5 2 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Bình luậnx
()
x