Tài liệu Giáo dục

Người tu luyện làm thế nào để dẫn dắt con mình thật tốt

Nếu muốn dẫn dắt con mình chân chính đắc Pháp, trước hết những người cha mẹ phải thực tu bản thân. Nếu những bậc cha mẹ chúng ta không biết cách tu luyện một cách chân chính, làm sao chúng...

Không còn phiền muộn về vấn đề giáo dục con cái

Con gái tôi năm nay 14 tuổi, học lớp 7. Mỗi ngày, nhìn con gái vui sướng đến trường, về nhà, tôi thấy hạnh phúc từ trong tâm! Cảm tạ Đại Pháp, ban cho tôi một đứa con gái khoẻ...

Thảo luận về gia đình là nền tảng căn bản của xã hội

Văn hoá truyền thống là văn hoá được Thần truyền, hàng nghìn năm qua, chúng Thần hạ thế giáng trần với hy vọng cứu giúp chúng sinh của đại khung.

Văn hóa Trung Quốc là văn hóa của Thần

Khi nói đến “Văn hóa Thần truyền”, một số người có thể nghĩ rằng nó có một màu sắc văn hóa nhất định trong lịch sử.

Giáo dục ở Trung Quốc

Giáo dục ở Trung Quốc ở đây đề cập đến giáo dục truyền thống của Trung Quốc trong lịch sử, chứ không phải là giáo dục theo định hướng kiểm tra ở Trung Quốc đại lục ngày nay.

Giáo dục mất phương hướng

Giáo dục mất phương hướng. Giáo dục ban đầu là nhằm cung cấp cho con người sự chỉ đạo có thể thúc đẩy sự phát triển lương tính trong cuộc sống, loại chỉ đạo này bao gồm các loại phẩm...

Cảm nghĩ về giáo dục mầm non

Cảm nghĩ về giáo dục mầm non. Chỉ khi hương thơm của nền văn hóa truyền thống 5000 năm Trung Hoa lan tỏa khắp nơi trên vùng đất Trung Nguyên, thì trẻ em ở Trung Quốc đại lục mới lĩnh...