Nhân vật phong vân thiên cổ Trung Hoa: Tôn Quyền giỏi đề bạt nhân tài (Phần 2)

Về phương diện dùng người của Tôn Quyền, có một câu danh ngôn: “Quý sở trường, vong sở đoản” (coi trọng sở trường, xem nhẹ sở đoản). Ông cho rằng ngoài việc tán thưởng sở trường của người khác, cũng...

Đệ Tử Quy (21) – Lữ Mông, kẻ sĩ ba ngày không gặp đã phải nhìn nhận khác

Đệ Tử Quy (21) – Lữ Mông, kẻ sĩ ba ngày không gặp đã phải nhìn nhận khác. Duy đức học, duy tài nghệ, bất như nhân, đương tự lệ. Nhược y phục, nhược ẩm thực, bất như nhân, vật...