Thánh nhân luận Đạo: Bốn cuộc đối thoại của Khổng Tử và Lão Tử

Khổng Tử từng bái kiến Lão Tử, thỉnh giáo một số vấn đề, Khổng Tử hoàn toàn bội phục. Về tới nước Lỗ, các đệ tử hỏi: “Thầy đi tìm Lão Tử, có gặp không ạ?”

Lão Tử giáng trần truyền Đại Đạo

Tư tưởng “Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp Đạo” xuất hiện sớm nhất từ Phục Hi, một trong “Tam Hoàng” ở thời kỳ thượng cổ, ông căn cứ theo lí biến hóa âm dương giữa trời và đất,...

Lão Tử: Chiến tranh bởi thế nhân vô Đạo

Vì sao chiến tranh sảy ra liên miên khắp nơi trên thế giới? Lý giải của các bậc hiền triết ngày xưa về chiến tranh như thế nào?

Chánh Kiến: Chuyện về Lão Tử 

Chuyện về Lão Tử, Lão Tử trước tác Đạo Đức Kinh, ông là thủy tổ của Đạo gia. Theo các tài liệu lịch sử có thể khảo sát được thì tư tưởng của Lão Tử có cội nguồn gắn liền...

Tại sao Lão Tử nói: “Việc học thì ngày một thọ ích thêm, tu Đạo thì ngày một tổn hao đi”?

Lão Tử nói: "Việc học thì ngày một thọ ích thêm, tu Đạo thì ngày một tổn hao đi. Tổn hao rồi lại tổn hao tiếp, cho đến khi vô vi. Không làm việc trái quy luật tự nhiên, làm việc...

1 Comment

Tam Tự Kinh: Đọc sách luận bút (21)

Tam Tự Kinh - Tập 21 - Câu chuyện về Lão Tử. Ngũ tử giả, Hữu Tuân Dương, Văn Trung Tử, Cập Lão Trang. Kinh Tử thông, Độc chư Sử, Khảo thế hệ, Tri chung thủy.

Kẻ chưa biết mình ‘ngu’ thì không thể gọi là ‘khôn’

Kẻ chưa biết mình 'ngu' thì không thể gọi là 'khôn'. Lão Tử là một thánh nhân nổi tiếng thời Xuân Thu, ông để lại cho đời muôn vàn tinh hoa, đạo học, mà nổi tiếng nhất chính là cuốn...

Lão Tử là người hay là Thần?

Lão Tử là người hay là Thần, là một ngọn hải đăng và người bạn đồng hành trên con đường người tìm “Đạo”.