Anh Hùng Thiên Cổ Tưởng Giới Thạch (P.25): Phụ thể xâm nhập

Phụ thể xâm nhập Trong nhật ký ngày 14/05/1926, Tưởng Giới Thạch nói rằng: “Mặc dù các điều kiện áp đặt đối với Đảng Cộng sản rất khắc nghiệt, nhưng khi Đảng lớn vẫn cho phép Đảng nhỏ hoạt động...

Anh hùng thiên cổ Tưởng Giới Thạch (P.24): Con tò vò của Đảng Cộng sản Liên Xô

Mao Trạch Đông từng nói: “Người Trung Quốc tìm ra chủ nghĩa Marx thông qua sự giới thiệu của người Nga. Trước Cách mạng Tháng Mười, người Trung Quốc không những không biết về Lenin và Stalin, mà còn không...

Anh hùng thiên cổ Tưởng Giới Thạch (P.23): Mối họa cộng sản tiến về phương Đông

Sau cách mạng cộng sản, vào năm Dân Quốc thứ 9, chính phủ Liên Xô đã tuyên bố xóa bỏ đặc quyền của họ ở Trung Quốc; nhưng năm Dân Quốc thứ 10, quân Nga lại xâm lược Ngoại Mông,...

Thiên cổ anh hùng Tưởng Giới Thạch (P.22): Chuyến thăm Liên Xô

Dân gian lưu truyền “Kim Lăng tháp bi văn” (Văn tự khắc trên tháp Kim Lăng” của Lưu Bá Ôn tiên tri rằng: “Kim Lăng tháp, Kim Lăng tháp, Lưu Cơ xây, Giới Thạch phá. Phá tháp Kim Lăng rồi,...

Thiên cổ anh hùng Tưởng Giới Thạch (P.21): Lấy đức báo oán

Tháng 04/1942, Tưởng Giới Thạch gợi ý cho phu nhân Tống Mỹ Linh đăng bài “Như tôi quan sát” trên tờ “Thời báo New York”, yêu cầu Anh-Mỹ huỷ bỏ hiệp ước bất bình đẳng với Trung Hoa: “Ba tháng...

Thiên cổ anh hùng Lý Bạch (P.3): Kết duyên tại Hoàng Cung

Đường Mạnh Khải trong “Bản sự thi – Cao dật” khen rằng: “Lý Thái Bạch khi mới rời Tây Thục đến kinh thành, ở quán trọ. Hạ Tri Chương nghe danh tiếng ông đến thăm, rất kinh ngạc về dung...

Anh hùng thiên cổ Lý Bạch (P4): Thi tiên – Tửu tiên

Triều nhà Đường (618—907) Là một thời đại được thế giới công nhận là thời đại cường thịnh nhất của Trung Quốc. Một triều thiên tử một triều thần, khai sáng các nước xung quanh, có hàng vạn phiên thuộc...

Thiên cổ anh hùng Tưởng Giới Thạch (P.20): Thống soái chiến khu

Thống soái chiến khu Tết Nguyên Đán năm 1942, tại Washington, 26 nước trong đó có Trung, Mỹ, Anh và Liên Xô đã ký kết tuyên ngôn phản xâm lược, Tưởng Giới Thạch được đề cử làm “Thống soái tối...

Thiên cổ anh hùng Tào Tháo (P.13): Binh pháp của Ngụy Vũ Đế

Tào Tháo thống lĩnh quân đội hơn 30 năm, chinh phạt hơn 50 trận chiến, sách chưa từng rời tay, ban ngày xem binh thư, sách lược, ban đêm suy ngẫm Kinh thư, văn chương. Tào Tháo sử dụng mưu...

Thiên cổ anh hùng Đường Thái Tông (P.8): Sự biến Huyền Vũ môn

Nếu như Thái Tông quả thật muốn đoạt vị, lúc nào mà chẳng thể ra tay? Vào thời khắc sinh mệnh đang trên đà gặp hiểm nguy, Thái Tông thở dài mà rằng: “Cốt nhục tương tàn, là chuyện đại ác...