Thiên cổ anh hùng Tào Tháo (P.10): Trận chiến Đồng Quan tạo thành thế chân vạc

Đồng Quan đứng thứ hai trong mười cửa ải nổi danh thời cổ đại. Kiến An năm thứ nhất (năm 196), Tào Tháo bắt đầu xây dựng Đồng Quan, đồng thời cũng phế bỏ Hàm Cốc Quan. “Thủy Kinh Chú” ghi chép: “Hà tại quan...

Thiên cổ anh hùng Tào Tháo (P.13): Binh pháp của Ngụy Vũ Đế

Tào Tháo thống lĩnh quân đội hơn 30 năm, chinh phạt hơn 50 trận chiến, sách chưa từng rời tay, ban ngày xem binh thư, sách lược, ban đêm suy ngẫm Kinh thư, văn chương. Tào Tháo sử dụng mưu...

Thiên cổ anh hùng Đường Thái Tông (P.8): Sự biến Huyền Vũ môn

Nếu như Thái Tông quả thật muốn đoạt vị, lúc nào mà chẳng thể ra tay? Vào thời khắc sinh mệnh đang trên đà gặp hiểm nguy, Thái Tông thở dài mà rằng: “Cốt nhục tương tàn, là chuyện đại ác...

Chu Xử – Từ một kẻ ngỗ ngược hại dân trở thành trung thần báo quốc

Câu chuyện “Chu Xử trừ tam hại”, là câu chuyện nổi tiếng trên mảnh đất Trung Nguyên, hầu như ai cũng biết, nhưng kẻ bị các bô lão hương thân gọi là một trong ‘Tam hại’ (ba thứ tác hại)-...

Thiên cổ anh hùng Tào Tháo (P.12): Đại nghiệp thành công vẫn không xưng Đế

Bắt đầu từ thời Hán Vũ Đế, tư tưởng Nho gia và học thuyết Sấm Vĩ ngoại nho được lưu hành rộng rãi trong hai thời kỳ Lưỡng Hán (Tây Hán và Đông Hán). “Thông kinh” và “nhân hiếu” là...

Câu chuyện luân hồi chuyển sinh của các danh nhân

Lịch sử nhân loại có ghi lại không ít những câu chuyện về luân hồi chuyển sinh. Đối với con người thời xưa kia, những câu chuyện như vậy lại rất đỗi bình thường, không phải chuyện hiếm, nhưng với...

Cao nhân Tam Quốc Thủy Kính tiên sinh dự đoán thế nào về Lưu Bị và Gia Cát Lượng?

Trong “Tam Quốc diễn nghĩa” có vị tiên sinh Thủy Kính thần bí, ông có khả năng phán đoán những sự việc chưa xảy ra và nắm rõ những sự việc trong thiên hạ trong lòng bàn tay. Ông tiên...

Thiên cổ anh hùng Tưởng Giới Thạch (Chương 19): Bích huyết thanh thiên

Sau “Trận chiến sông Ngô Tùng Thượng Hải”, trọng điểm chiến lược của quân đội Nhật Bản di chuyển xuống phía Nam và tập trung ở miền Trung, Trung Quốc. Sức mạnh của thiết bị quân sự Nhật Bản tại...

Thiên cổ anh hùng Tưởng Giới Thạch (Chương 18): Toàn diện kháng chiến

“Chúng ta phải lấy thời gian lâu dài để cố thủ không gian rộng lớn, phải lấy không gian rộng lớn để kéo dài thời gian kháng chiến, để tiêu hao thực lực của kẻ địch, để giành lấy thắng...

Thiên cổ anh hùng Tưởng Giới Thạch (Chương 17): Coi cái chết nhẹ tựa lông hồng

Hôm xảy ra chính biến, Trương Học Lương đến gặp Tưởng Giới Thạch trước. Tưởng Giới Thạch chất vấn ông ta về thái độ đối với binh biến, Trương nói dối là không biết trước sự việc. Tưởng Giới Thạch...