Hai đại sư toán mệnh thấy trước cái chết của nhau nhưng tại sao họ không tránh được

Hai đại sư toán mệnh thấy trước cái chết của nhau nhưng tại sao họ không tránh được
Hai đại sư toán mệnh thấy trước cái chết của nhau nhưng tại sao họ không tránh được. (Ảnh: Tổng hợp)

[Radio] – Thời nhà Tấn có 2 đại sư toán mệnh nổi tiếng là Bốc Hủ và Quách Phác, cả hai người đều có khả năng nhìn ra được thời gian chết của nhau, nhưng cả hai đều không có cách nào tránh được tai họa, ngày chết của họ đều ứng nghiệm với tiên đoán.

Vận mệnh Bốc Hủ ứng nghiệm với tiên đoán

Bốc Hủ (?-312) tự Tử Ngọc, là hậu duệ người Hung Nô. Khi còn trẻ, ông thích đọc Dịch. Quách Phác sau khi gặp ông thì khen rằng: “Tôi không bằng ông, nhưng ông không tránh khỏi họa binh đao”.

Bốc Hủ nói: “Đúng rồi. Đại hạn của tôi vào năm 41 tuổi, quan chức là khanh tướng. Tôi sẽ gặp tai họa mà chết. Nếu không phải thế này thì cũng sẽ bị mãnh thú hại. Nhưng tôi thấy ông cũng không có kết thúc có hậu”.

Quách Phác nói: “Họa của tôi là ở Giang Nam. Để tránh họa, tại hạ cũng đã mưu tính từ rất lâu rồi, nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu có thể tránh được. Tuy là như thế, nhưng ở phương Nam vẫn có thể kéo dài được, nếu lưu lại ở đây thì chẳng còn bao lâu nữa”.

Bốc Hủ nói: “Ông chớ làm quan lại, có thể tránh được họa”.

Quách Phác nói: “Tôi không tránh được việc làm quan lại, cũng giống như ông không tránh được làm khanh tướng”.

Bốc Hủ nói: “Nơi này tuy là nơi sinh ra con cháu đế vương, tôi biết mình không thể làm việc ở hai kinh đô được nữa rồi. Lang Da vương là người đáng phò tá, ông cũng nên phò tá ông ấy đi. Người chủ trì tế tự xã tắc nhà Tấn nhất định là người này”.

Thế là Bốc Hủ đến núi Long Môn ẩn cư. 

Sau khi Lưu Nguyên Hải chiếm ngôi xưng đế, Lưu Nguyên Hải triệu Bốc Hủ làm Đại tư nông, Thị trung. Bốc Hủ cáo bệnh, kiên quyết từ chối. Lưu Nguyên Hải nói: “Mỗi người có chí hướng riêng, Bốc Hủ không muốn làm quan trong triều của trẫm, là thuộc về loại người Tứ Công thời Hán Cao Tổ, có thể tùy thuận theo chí hướng thanh cao của ông ta”.

Sau này, Lưu Nguyên Hải lại triệu Bốc Hủ làm Quang lộc Đại phu, Bốc Hủ nói với sứ giả rằng: “Nơi này không phải đất chết của tôi”.

Toán mệnh
Sau này, Lưu Nguyên Hải lại triệu Bốc Hủ làm Quang lộc Đại phu, Bốc Hủ nói với sứ giả rằng: “Nơi này không phải đất chết của tôi”. (Ảnh: Pixabay)

Đến khi Lưu Thông kế thừa ngôi vị, Lưu Thông triệu Bốc Hủ làm Thái thường. Khi đó, Lưu Côn chiếm Tinh Châu, Lưu Thông hỏi khi nào có thể bình định Tinh Châu. Bốc Hủ trả lời rằng: “Tinh Châu là đất của bệ hạ, đánh chiếm được là chắc chắn”.

Lưu Thông nói đùa rằng: “Trẫm dự định phiền tiên sinh đi một chuyến có được không?”

Bốc Hủ nói: “Nguyên nhân thần không kịp thay trang phục vội vàng đến chính là chuyến đi này”.

Lưu Thông vô cùng vui mừng, bổ nhiệm Bốc Hủ làm Sứ trì tiết, Bình Bắc tướng quân.

Khi chuẩn bị xuất phát, Bốc Hủ nói với em gái rằng: “Lần xuất hành này huynh sẽ chết, đó là số mệnh. Sau khi huynh chết, các em nhất định không được tranh chấp nhau”. 

Đến khi tấn công Tấn Dương, quân đội của Bốc Hủ bị Lưu Côn đánh bại, binh sĩ tranh nhau trốn chạy, Bốc Hủ bị giết chết.

Kết thúc vận mệnh của Bốc Hủ đúng như ông đã tiên đoán, cũng ứng nghiệm tiên đoán của Quách Phác là Bốc Phủ không tránh được tai họa binh đao. 

Sau đây, hãy xem vận mệnh của Quách Phác như thế nào, có ứng nghiệm với tiên đoán của 2 người không.

Vận mệnh của Quách Phác ứng nghiệm tiên đoán của số mệnh

Quách Phác (276-324) tự Cảnh Thuần, là người huyện Văn Hỉ, quận Hà Đông. Quách Phác yêu thích kinh thư học thuật, học vấn uyên bác, có tài lớn, tinh thông âm dương thuật số, giỏi toán thuật và lịch pháp.

Quách Phác từng theo Quách Công, người ngụ cư ở Hà Đông, học thuật bốc phệ (bói toán). Quách Công tinh thông bốc phệ, đã truyền thụ cho Quách Phác 9 quyển “Thanh nang trung thư”. Nhờ đó, Quách Phác thông hiểu thuật ngũ hành, thiên văn và bốc phệ, cũng có khả năng tiêu tai giải hạn, thông hiểu huyền cơ cõi vô hình. Cho dù là Kinh Phòng (tự Quân Minh) đời Tây Hán, người nổi danh về bốc phệ, và Quản Lộ (tự Công Minh) nhà Ngụy thời Tam Quốc, tái sinh, cũng không sánh bằng Quách Phác được.

Môn nhân của Quách Phác là Triệu Tải đã từng trộm cuốn “Thanh nang trung thư”, nhưng sau đó bị người nhà đốt mất, hoàn toàn chưa kịp đọc. Hiển nhiên rằng, ai có thể được phép biết huyền cơ của vận mệnh, thì trong cõi vô hình đã có định số, người bình thường không thể nào trộm được.

Thời Tấn Huệ Đế, Hoài Đế, vùng Hà Đông lần đầu tiên xuất hiện bạo loạn. Quách Phác bói một quẻ, ném sách chiêm bốc xuống và than rằng: “Chao ôi, bách tính sắp bị dị tộc thống trị rồi, vùng đất quê hương sắp bị vó sắt giày xéo thành hoang vu rồi”.

toán mệnh
“Chao ôi, bách tính sắp bị dị tộc thống trị rồi, vùng đất quê hương sắp bị vó sắt giày xéo thành hoang vu rồi”. (Ảnh: Miền công cộng)

Thế là, Quách Phác liên lạc với mấy chục người nhà và bạn bè, và chuẩn bị di cư xuống phía Nam lánh nạn.

Họ đến chỗ Tướng quân Triệu Cố, đúng lúc con ngựa tốt mà Triệu Cố cưỡi bị chết, Triệu Cố vô cùng buồn rầu, nên không muốn tiếp đãi khách. Quách Phác đến gặp Triệu Cố, người giữ cổng không cho Quách Phác vào. Quách Phác nói với ông ta rằng: “Tôi có thể khiến ngựa chết sống lại”.

Người giữ cổng vô cùng kinh ngạc, vội vàng chạy vào báo cho Triệu Cố biết.

Triệu Cố lập tức ra gặp Quách Phác, và hỏi: “Ông có thể khiến ngựa của ta sống lại sao?”

Quách Phác nói: “Cần hai, ba chục trai tráng khỏe mạnh, mỗi người tay cầm một chiếc gậy dài, đi về phía đông 30 dặm, có một ngôi miếu Thổ Địa ở trong rừng trên một quả đồi. Hãy dùng gậy dài đánh, thì sẽ có một vật xuất hiện. Cần nhanh chóng bắt lấy nó đem về. Có được vật này thì ngựa có thể sống lại”.

Triệu Cố chiểu theo cách của Quách Phác làm, quả nhiên họ bắt được một con vật giống như khỉ, liền đem về. Con thú nhỏ giống như khỉ này vừa nhìn thấy con ngựa chết đó liền ghé mũi vào mũi ngựa hít thở. Chỉ một lát, ngựa liền đứng dậy, ngẩng đầu hí vang, ăn cỏ như bình thường. Nhưng con quái thú giống con khỉ đó bỗng biến mất. Triệu Cố kinh ngạc và vui mừng, tặng Quách Phác rất nhiều tiền của để báo đáp.

Vương Đôn sắp mưu phản, Đại tướng quân Ôn Kiều, Dữu Lượng nhờ Quách Phác xem bói. Quách Phác không nói rõ, nói nước đôi. Hai tướng quân lại yêu cầu Quách Phác xem bói hung cát cho hai người. Quách Phác nói: “Đại cát”.

Ôn Kiều và Dữu Lượng ra ngoài nói với nhau rằng: “Quách Phác không nói rõ, là không dám nói, hoặc là Thượng Thiên sẽ đoạt hồn phách của Vương Đôn. Hiện nay, chúng ta cùng bàn bạc đại sự thảo phạt, mà Quách Phác nói hai chúng ta đại cát, đây chính là nói chúng ta thảo phạt ắt sẽ thành công”.

Thế là hai tướng quân khuyên Minh Đế thảo phạt Vương Đôn.

Trước kia, Quách Phác thường nói: “Người giết ta là Sơn Tông (山宗)”. Lúc này, quả nhiên có người họ Sùng (崇: chữ Sùng gồm chữ Sơn và chữ Tông hợp thành) đến chỗ Vương Đôn vu cáo hãm hại Quách Phác. 

Vương Đôn sắp dấy binh, sai Quách Phác xem bói. Quách Phác nói: “Sẽ không thành công”.

Vương Đôn vốn đã nghi ngờ Quách Phác Khuyên Ôn Kiều và Dữu Lượng thảo phạt mình, lúc này thấy Quách Phác xem bói cho mình là quẻ hung, liền hỏi Quách Phác: “Ông hãy bói lần nữa xem ta tuổi thọ bao nhiêu?”

Quách Phác trả lời rằng: “Cộng thêm quẻ trước vừa bói, nếu các hạ dấy binh, nhất định sẽ sớm chịu tai họa. Nếu dừng lại và ở Vũ Xương thì thọ mệnh rất lớn”.

neu dung lai o vu xuong thi tho menh rat lon minhchantuong
“Cộng thêm quẻ trước vừa bói, nếu các hạ dấy binh, nhất định sẽ sớm chịu tai họa. Nếu dừng lại và ở Vũ Xương thì thọ mệnh rất lớn”. (Ảnh: Shutterstock)

Vương Đôn nổi giận nói: “Vậy thọ mệnh của ông thế nào?”

Quách Phác nói: “Mệnh tôi hết vào trưa hôm nay”.

Vương Đông nổi giận hạ lệnh bắt Quách Phác, lập tức đưa đến gò Nam Cương chém đầu.

Trước khi hành hình, Quách Phác hỏi người hành hình sẽ đi nơi đâu. Người hành hình nói rằng “Lên gò Nam Cương”.

Quách Phác nói: “Nhất định là ở dưới 2 cây bách”.

Đến nơi, quả nhiên là như vậy. Quách Phác lại nói: “Cái cây này có tổ chim thước lớn”.

Mọi người tìm nhưng không thấy. Quách Phác bảo họ tìm lại, quả nhiên tìm thấy tổ chim thước lớn bị một cành cây um tùm che khuất.

Trước kia, Quách Phác từng đi qua Việt Thành vào năm Trung Hưng thứ nhất, giữa đường gặp một người. Quách Phác hỏi họ tên, và lấy chiếc quần và áo trong của mình tặng người đó. Người đó từ chối không nhận. Quách Phác nói: “Ông cứ nhận lấy là được rồi, sau này tự khắc sẽ hiểu”.

Người đó nhận quần áo và rời đi. Giờ đây, người hành hình Quách Phác chính là người đó. Lúc này, Quách Phác 49 tuổi, hoàn toàn khớp với tiên đoán của ông về tuổi thọ của mình. 

Bốc Hủ cũng tiên đoán Quách Phác không có kết thúc có hậu, và Quách Phác tiên đoán mình không thể nào tránh được tai họa, đều ứng nghiệm.

Sau khi nhà Tấn bình định Vương Đôn, đã truy phong cho Quách Phác là Thái thú Hoằng Nông.

Hai nhân vật nổi tiếng triều Tấn là Bốc Hủ và Quách Phác đều tinh thông bói toán, thuật số, không chỉ biết rõ sinh mệnh của nhau và của bản thân sẽ kết thúc như thế nào, mà còn biết thời gian chết của mình, nhưng họ đều không thể nào tránh được vận mệnh của mình.

Phật gia giảng nhân quả 3 đời, một người trước khi sinh ra, quả của cả cuộc đời này đã sớm được đặt ra từ nhân của các đời trước trước rồi, nếu không thì Bốc Hủ và Quách Phác sao có thể bói toán ra được? Vận mệnh của mỗi người đều là tự mình tạo ra, do đó, người xưa thường nói, cần tích đức tạo phúc, trồng phúc điền, kết thiện quả. Lão Tử cũng nói: “Thiên Đạo vô thân, thường dữ thiện nhân” (Đạo Trời không thân với ái, thường giúp người thiện).

(Tài liệu tham khảo: Tấn Thư)

Tường Hòa
Theo Thái Nguyên – Epochtimes

Nguồn: NTD Việt Nam


Mời quý độc giả ghé thăm trang NTD Việt Nam để cập nhật thêm nhiều bài viết hữu ích hơn.

Minh Chân Tướng là trang cung cấp những bài viết về Văn hóa Truyền thống, quý đọc giả sẽ tìm thấy bài viết hữu ích nhằm khơi gợi những quy phạm, tiêu chuẩn Đạo đức, Văn hóa chính thống cũng như toàn bộ nền Văn hóa Thần truyền huy hoàng 5000 năm lịch sử.

Minh Chân Tướng sử dụng nguyên tắc Chân Thành và Thiện Lương làm kim chỉ nam trong suốt hành trình của mình. Chúng tôi chú trọng tính nhân văn, những bài học lịch sử và văn hóa truyền thống nhằm mang lại những giá trị tốt đẹp nhất cho mỗi người, mỗi nhà và cho xã hội.

Minh Chân Tướng là kênh thông tin phi lợi nhuận, chúng tôi cam kết không quảng cáo (từng bài viết quý vị đọc trên Minh Chân Tướng sẽ không bao giờ hiển thị bất kỳ một quảng cáo nào).

Cảm ơn Quí độc giả đã thường xuyên theo dõi và ghé thăm Minh Chân Tướng!


Email: [email protected] đã sẵn sàng nhận những phản hồi từ bạn!

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Bình luậnx
()
x