Dĩ đức báo oán

Ở hiền gặp lành: Câu chuyện rùa báo ân ngay lúc sinh tử nguy nan

Đó là kỳ tích gì vậy? Chỉ một hành động thiện lương chân thành không cầu báo đáp, sau bao nhiêu năm, ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên nhận được sự báo đáp ngoài mong...

Tống Tựu “Tưới dưa”

[MINH HUỆ 14-01-2020] Thời Xuân Thu, nước Lương có một vị đại phu tên là Tống Tựu. Ông từng đảm nhiệm chức huyện lệnh tại khu vực tiếp giáp với nước Sở.