Chữ Hiếu

Trời cao trợ người hiếu đức

Cổ nhân có câu: “Tìm người tài nên tìm cửa hiếu môn” (Tìm người có hiếu). Có thể thấy cốt cách của bậc hiền tài có thể chăm lo cho thiên hạ đều phải là bậc hiếu đức...

Tại sao những người hiếu thảo được Thượng Thiên bảo hộ

Một người con hiếu thảo không những được người đời kính phục ca ngợi mà còn được quỷ thần âm thầm bảo hộ giúp đỡ. Trong sách cổ không thiếu những ghi chép về việc Thượng Thiên bảo hộ người...

Có Hiếu sẽ thuận

Có Hiếu sẽ thuận, Dân gian có câu: Mùng 1 tết Cha, Mùng 2 tết Mẹ, hàm ý rằng, dịp lễ tết cổ truyền của dân tộc là thời điểm sum họp của mọi gia đình, là dịp mọi người...

Mạn đàm về ‘hiếu đạo’ (2): Có thể bạn chưa biết ý nghĩa thực sự của chữ Hiếu

“Hiếu đạo” là một trong những mỹ đức của văn hóa truyền thống, là pháp bảo quan trọng để giáo hóa dân chúng, trị vì đất nước, an định xã hội mà Nho gia đề xướng và tôn sùng.

Con dâu bị oan không oán, lòng hiếu cảm động trời đất

Cổ ngữ có câu: Trong trăm cái thiện thì hiếu đứng đầu. Thời xưa con người hết mực coi trọng hiếu đạo, xem trọng và tôn kính những người hiếu thảo. Ngoài con trai, con gái hiếu thảo với cha...

Chuyện lạ: Con trâu hiếu nghĩa, biết đòi lại oan khuất cho chủ nhân

Con trâu hiếu nghĩa, biết đòi lại oan khuất cho chủ nhân, Khuyển có lòng trung nghĩa, hổ có thể báo ân, một con trâu cũng có thể phân biệt thiện ác, hiểu nhân luân ngũ thường.

Thủ túc tình thâm: Những câu chuyện cảm động về tình cảm anh em thân quyến

Thủ túc tình thâm: Những câu chuyện cảm động về tình cảm anh em thân quyến, Nho gia cho rằng hiếu đễ là căn bản của nhân. Hiếu thuận phụ mẫu là hồi báo công ơn dưỡng dục của cha...

Nỗi buồn ‘con muốn dưỡng mà song thân không đợi’

Nỗi buồn ‘con muốn dưỡng mà song thân không đợi’

Đế Thuấn dùng Hiếu đễ trị thiên hạ, khai nguồn luân lý đạo đức Trung Hoa

Đế Thuấn là một trong Ngũ Đế thời thượng cổ. Tương truyền mắt ông có hai đồng tử nên lấy tên là “Trọng Hoa”, ông thuộc tộc Hữu Ngu, cho nên xưng là Ngu Thuấn.

Mạn đàm về ‘hiếu đạo’ (1): Bậc Thánh Vương xưa lấy hiếu trị thiên hạ, như thế nào là hiếu chân chính?

Mạn đàm về chữ Hiếu chân chính, Hiếu là một nội hàm quan trong trong văn hóa truyền thống.