Trương Tam Phong

Trương Tam Phong – Chương 3: Bốn lạng địch ngàn cân (phần 3)

TRƯƠNG TAM PHONG (9) – Bốn lạng địch ngàn cân, Người già tám 80, 90 tuổi có thể đánh bại lũ cướp vì Thái Cực quyền huyền diệu khó đoán, Thái Cực quyền chợt ẩn chợt hiện, cao thâm vô tận,...

Trương Tam Phong – Chương 3: Mộng Huyền Đế, Võ Đang sáng tuyệt học (phần 2)

“Văn bia của Vương Chinh Nam” ghi rằng Trương Tam Phong “Đêm mơ thấy Huyền Đế dạy quyền pháp, ngày hôm sau một mình giết hơn trăm tên cướp”.

Trương Tam Phong – Chương 3: Đạo quán âm dương, càn khôn chuyển thái cực

Tiết lộ của Trương Tam Phong về vũ trụ quan cao hơn, đã vượt xa ba giáo Nho, Thích và Đạo trên thế gian lúc bấy giờ, và phong trào hướng về Đạo giáo đã hưng khởi vào triều nhà...

Trương Tam Phong – Chương 2: Minh biện chính tà (Phân rõ chính tà) (phần 3)

Sự tranh chấp và gièm pha lẫn nhau giữa Nho, Thích và Đạo đã kéo con người lao vào tìm kiếm hình thức lý luận của Tam giáo, đến nỗi cả ba đã thâm nhập vào nhau, khiến người ta...

Trương Tam Phong – Chương 2: Đại Đạo thống lĩnh Tam giáo (phần 2)

Cuốn “Đại Đạo Luận” của Trương Tam Phong dài khoảng 5.000 chữ, có ý nghĩa và cảnh giới cao sâu, sử dụng ngôn ngữ đơn giản để giải thích nguồn gốc của Đạo, mở ra vũ trụ quan cao hơn,...

Trương Tam Phong – Chương 2: Chân cơ Đại Đạo ẩn hiện tại thế gian

Từ ngàn xưa đến nay, trên mảnh đất Thần Châu đã lưu truyền những truyền thuyết lâu đời nhất như “Bàn Cổ khai thiên địa”, “Nữ Oa dùng đất bùn tạo người”, “Nữ Oa vá trời”; Có đến nhiều không...

Trương Tam Phong – Chương 1: Gặp chân Sư nơi Chung Nam Sơn (phần 3)

Trương Tam Phong bộ hành trên đất nam mà vẫn chưa thu hoạch được gì, ông chuyển hướng đi về phía tây, qua núi Hoa Sơn đến Bảo Kê (Núi Hoa Sơn nằm tại phía tây thuộc một trong năm...

Trương Tam Phong – Chương 1: Đi tìm chân đạo (phần 2)

Trương Tam Phong múa kiếm gảy đàn, đặt chân đến mảnh đất Thái Hành Sơn, trước tiên ông đến Động Thiên Phúc Địa bậc nhất của Đạo gia - núi Hằng Sơn. Tương truyền, một trong bát Tiên là Trương...

Trương Tam Phong – Chương 1: Chân nhân đến thế gian

Kể từ thuở Bàn Cổ khai thiên lập địa, Nữ Oa đội đá vá trời, dùng đất bùn tạo con người, Hậu Nghệ bắn hạ chín mặt trời... trong dòng sông sinh mệnh hàng ức vạn kiếp đó, những Thần...

3 Các bình luận