Thành Cát Tư Hãn

Thành Cát Tư Hãn (Phần cuối): Chinh phục Tây Hạ – Lưu di sách diệt Kim – Trở về Trời trường sinh

Khi Thành Cát Tư Hãn dẫn theo từng xe từng xe chiến lợi phẩm và rất nhiều tù binh trở về thảo nguyên Mông Cổ, thì nơi đây sôi động hẳn lên, mọi người thâu đêm suốt sáng vừa ca...

Thành Cát Tư Hãn (P.14): Gia Luật Sở Tài thực hiện hoài bão – Mộc Hoa Lê chinh Kim

Trong cuộc đời chinh chiến của Thành Cát Tư Hãn, vô luận là thống nhất các bộ lạc trên thảo nguyên, hay là chinh phục Tây Hạ, nước Kim và rất nhiều nơi thuộc Trung Á, đều không thể thiếu...

Thành Cát Tư Hãn (P.13): Chinh phục Caucasus và Nam Nga – Kiến lập tứ Đại Hãn quốc

Tháng 9 năm 1222, Thành Cát Tư Hãn vượt sông Amu Darya, đóng doanh trại tại phía đông thành Tát Mã Nhĩ Hãn, tháng 10 hạ chiếu hồi sư, đoàn thương nhân bị bắt làm tù binh đi thành hàng...

Thành Cát Tư Hãn (P.12): Hoa Lạt Tử Mô diệt vong, Khâu Xứ Cơ tiết lộ thiên cơ

Sau khi 4 cánh quân của Mông Cổ đều giành được thắng lợi, vào tháng 5 năm 1220 đã tập hợp ở dưới thành Tát Mã Nhĩ Hãn, đồng thời từ đây bắt đầu hành trình quét ngang Trung Á.

Thành Cát Tư Hãn (Chương 11): Thương đội Mông Cổ gặp nạn – Tây chinh Hoa Lạt Tử Mô

Thành Cát Tư Hãn (Chương 11): Thương đội Mông Cổ gặp nạn – Tây chinh Hoa Lạt Tử Mô, Vào năm 1215, khi Thành Cát Tư Hãn tiến đánh nước Kim ở gần Trung Đô, Quốc Vương A Lạp Ô...

Thành Cát Tư Hãn (Chương 10): Trận đầu thắng Kim, vui mừng được mãnh tướng người Hán

Thành Cát Tư Hãn (Chương 10): Trận đầu thắng Kim, vui mừng được mãnh tướng người Hán. Cuộc tiến công của Thành Cát Tư Hãn vào nước Kim năm 1212 đã kết thúc bằng thắng lợi của đội quân Mông...

Thành Cát Tư Hãn (Chương 9): Trận đầu thắng Kim, vui mừng được mãnh tướng người Hán

Thành Cát Tư Hãn (Chương 9): Trận đầu thắng Kim, vui mừng được mãnh tướng người Hán. Sau khi được thuộc hạ và các đồng minh ủng hộ cùng sự phù hộ của Trường Sinh Thiên, cuộc chiến chinh phạt...

Thành Cát Tư Hãn (Chương 8): Tam chinh Tây Hạ đắc trợ lực – Kiếm chỉ Đại Kim Quốc

Năm 1204 sau khi chinh phục bộ lạc Nãi Man, Thiết Mộc Chân cử người đi sứ đến các nước và các bộ lạc lân cận, bộ lạc Khất Nhi Cát Tư ở phía bắc (nơi thượng nguồn sông Yenisei)...

Thành Cát Tư Hãn (Chương 7): Ban bố Đại Trát Tát – Tín ngưỡng Trường Sinh Thiên nhập pháp điển

Tại Hội nghị Hốt Lý Lặc Đài vào năm 1206, Thành Cát Tư Hãn ban bố pháp luật căn bản của nước Đại Mông Cổ, cũng là Đại Pháp lệnh “Đại Trát Tát”. “Đại Pháp lệnh” còn được gọi là...

Thành Cát Tư Hãn (Chương 6): Xây dựng đại Mông Cổ – Phong công thần – Mở rộng đội quân Khiếp Tiết

Sau khi thống nhất các bộ lạc Mông Cổ, Thiết Mộc Chân đã trở thành người thống trị trên thảo nguyên, ông kiểm soát từ sa mạc Gobi phía Nam đến hết dải đất lạnh giá Bắc cực, từ vùng...