Hán Vũ Đế

Hán Vũ Đế (Chương 10): Hội tụ tài tử – Kiệt tác truyền đời

Hán Vũ Đế dẫn dắt quần thần, thành tựu lên một thời đại thịnh vượng nhất tính từ thời Tần Thủy Hoàng xưng đế, các lĩnh vực văn trị, võ công, kỹ thuật, nghệ thuật đều đạt tới đỉnh cao...

Hán Vũ Đế (Chương 9): Chế độ sáng rõ – Vương Bá đều dùng

Hán Vũ Đế được nhiều người ca tụng, đại thần nổi tiếng thời nhà Đường Ngu Thế Nam có một đoạn luận thuật sâu sắc: “Hán Vũ Đế kế thừa cơ nghiệp sáu đời, giàu có ân đức như biển...

Hán Vũ Đế (Chương 8): Thống nhất Hoa Hạ – Uy chấn tứ Di

Hán Vũ Đế đã khai sáng ra một triều đại Tây Hán cường thịnh phồn vinh nhất, lịch sử gọi “Tần Hoàng Hán Vũ” cũng minh chứng cho công tích vĩ đại đó.

Hán Vũ Đế (Chương 7): Bảo vệ con đường tơ lụa

Hơn hai nghìn năm trước, phía tây bắc vương triều Đại Hán, men theo phía nam sa mạc Taklamakan có một vùng đất thần bí mỹ lệ. Nơi đó có vài chục địa khu cổ kính khác biệt, do một...

Hán Vũ Đế (Chương 6): Hoạch định sách lược – Đại chiến Hung Nô

Hán Vũ Đế (Chương 6): Hoạch định sách lược – Đại chiến Hung Nô, Nhưng thắng lợi Mạc Bắc có ý nghĩa quan trọng đối với Hán triều.

Hán Vũ Đế (Chương 5): Trấn định biên cương, tấn công Hung Nô

Hán Vũ Đế nhận định, phòng vệ đơn thuần, không trừ được gốc của họa, di hại trăm năm, trừ bỏ họa căn sẽ tạo phúc vạn đại, có dốc toàn lực quốc gia cũng phải làm

Hán Vũ Đế (Chương 4): Sử dụng hiền tài, không xem xuất xứ

Hán Vũ Đế danh vọng ngang Tần Thủy Hoàng, được tôn xưng là “Tần Hoàng Hán Vũ”, cùng Đường Thái Tông nổi danh “Hán Đường thịnh thế” thiên cổ lưu danh.

Hán Vũ Đế (Chương 3): Tôn Nho, mở trường học, tuyển Bách gia

Hán Vũ Đế danh vọng ngang Tần Thủy Hoàng, được gọi là “Tần Hoàng Hán Vũ”, cùng Đường Thái Tông xứng danh “Hán Đường thịnh thế” thiên cổ lưu danh

Hán Vũ Đế (Chương 2): Tuổi trẻ của Hán Vũ Đế

Trong lịch sử Trung Quốc, Kiến Nguyên (năm 140-135 trước Công nguyên) là niên hiệu đầu tiên xuất hiện vào thời Tây Hán, dưới sự trị vì của Hán Vũ Đế. Trước đó, các đế vương chỉ dùng số năm,...

1 Các bình luận

Hán Vũ Đế (Chương 1): Quân vương anh minh, đương triều thịnh thế

Nền văn minh Trung Hoa 5000 năm mênh mông, Đế quốc nhà Hán cường thịnh 400 năm. Tên triều Hán là có từ thời Hoàng đế khai quốc Hán Cao Tổ Lưu Bang, khi Sở Bá Vương Hạng Vũ phân...