Thơ hay

Thơ: Pháp Chính Nhân Gian

Còn Đức mặc sức vẫy vùng Hết Đức thì thấy đường cùng vực sâu Đời người trăm tuổi lâu mau ? Trầm luân một cõi khổ đau bộn bề

1 Các bình luận

Thơ: Mộng Trần Giả Tạm

MỘNG TRẦN GIẢ TẠM 'Nhìn quả hiện tại Biết nhân quá khứ Nhìn nhân hiện tại Biết quả tương lai'...(1) Nhân nhân quả quả đời đời Vui buồn sướng khổ há sai chệch nào

Thơ: Quay về an nhiên…

Bài thơ quay về an nhiên là nói về con người khi rơi vào cõi hồng trần, quên mất ý nghĩa nhân sinh của sinh mệnh vì đã qua nhiều kiếp luân hồi, vậy nên cần tu luyện để siêu...

Thơ: Tâm Tướng thiển đàm

Tâm tướng thiển đàm là một bài thơ nói về kẻ bậc Thượng nhìn tâm, kẻ phù phu thì xem tướng, muốn an nhiên tự tại thì hãy tìm đọc sách "Chuyển Pháp Luân" sẽ hiểu ngay.

Thơ: Múa rìu qua mắt tiều phu

Múa rìu qua mắt tiều phu là một bài thơ nói về tâm hiển thị, thích khoe mình và chê người khác, ngẫm lại vì chấp mê vào danh lợi hư vinh nên mới thế, hãy hướng vào nội tâm...

Thơ: Tuyển chọn

Tuyển chọn là bài thơ nói về sự cứu độ chúng sinh trong thời mạc kiếp, nhưng chúng sinh lại ngoảnh mặt. Mong bạn tìm chút ánh sáng thiện tâm!

2 Các bình luận

Thơ: Phúc Đức thiển đàm

Phúc Đức thiển đàm, là bài thơ nói về sự ngắn ngủi của kiếp sống trăm năm, muốn khuyên mọi người tu tâm tích đức, sớm ngày trở về.

Thơ: Đâu là con người bạn

Thơ hay: Đâu là con người bạn là một bài thơ rất ý nghĩa dành cho con người hôm nay, vì danh lợi tiền quyền mà quên đi thân phận thực sự, hãy mau tu tâm tích đức để sớm...

1 Các bình luận

Thơ: Cớ sao lại phải Bực mình

Cớ sao lại phải bực mình là bài thơ nói về con người trải qua duyên nợ mà gặp nhau, nay mong gặp Đại Pháp thoát khỏi vô minh mà quay trở về

Thơ: Thà Rằng

Thà rằng là bài thơ rất nói về những sự việc nơi thế gian con người, nhắn nhủ mọi người sớm đắc Pháp, trở thành người tốt.

1 Các bình luận