Tin vào Thần Tích

Tư liệu lịch sử về Từ Thứ – cao nhân Tam Quốc tu luyện đắc Đạo

Lúc này, mọi người nhìn thấy một Tiên nhân phi thăng lên không trung và nói với mọi người trong núi rằng: “Ta chính là Từ Thứ thời Tam Quốc, sau khi ẩn cư đã tu luyện hơn 1000 năm....

Tiên nữ bị giáng xuống trần, cự tuyệt hôn sự, một lòng tu Đạo hiển Thần tích

Một đêm nọ, Nguyên Chiếu nằm mộng thấy một vị Thần kim giáp đến tuyên triệu, nói rằng Hậu Thổ Nương Nương muốn gặp cô. Cô theo Thần kim giáp đằng vân giá vũ đến một đại điện nằm sâu...

Vương Viễn Tri: Lúc còn ở trong bụng mẹ đã được dự ngôn trở thành Thần Tiên

Vương Viễn Tri lúc còn ở trong bụng mẹ đã cất tiếng khóc. Có một người xuất gia đã dự ngôn rằng tương lai đứa bé này sẽ là một vị Thần Tiên. Chuyện phát sinh sau đó đã chứng...

Làm quan một lòng vì dân, sống thọ chết thành Thần

Từ Cửu Kinh sống vào đời Minh, tự Tử Thận, là người Quý Khê, Giang Tây, Trung Quốc. Năm Gia Tĩnh 15 (năm 1536), khi ông gần 40 tuổi, được tiến cử làm quan tri huyện Cú Dung. Ông mặc...

Chuyện cổ Phật gia: Tế Công xé quạt giúp người nghèo

Vào triều Tống, trong thành Hàng Châu có một ngõ gọi là “ngõ quạt”, rất nổi tiếng. Tên này đến từ đâu? Nguyên là câu chuyện Tế Công xé quạt giúp người nghèo bắt đầu tại nơi đây.

1 Các bình luận

Những câu chuyện Thần tiên làm nên danh tiếng lầu Hoàng Hạc

Hoàng Hạc Lâu là thắng địa nổi tiếng với rất nhiều truyền thuyết về các bậc chân nhân đắc Đạo. Đó là những truyền thuyết khiến lầu Hoàng Hạc nổi tiếng là “Thánh địa thành Tiên”.

Chuyện Đại Vũ trị thủy: Thổ Địa điểm hóa, Trời xanh tác hợp

Truyền thuyết kể rằng, trên đường đi trị thủy Đại Vũ từng gặp một con hồ ly màu trắng có chín cái đuôi dài. Chính hồ ly đã giúp Đại Vũ nên duyên với công chúa nước Đồ Sơn. Câu...

Thần tích trong trận hồng thủy khiến người ta phải suy nghĩ

Thần tích trong trận hồng thủy khiến người ta phải suy nghĩ, Một câu chuyện xảy ra khi lũ lụt đã cho thấy tầm quan trọng của việc hành thiện tích đức.

Cao tăng dùng thần thông triển hiện cảnh tượng nơi địa ngục

Thư tịch Phật giáo “Thần tăng truyện - Tập 4” có ghi lại rằng, tăng nhân xuất gia Thích Bảo Chí, một nhà tiên tri chuẩn xác, giỏi về triết lý nhân quả và thần thông, đã khiến Tề Vũ...

Nhục thân kim cương bất hoại của các cao tăng đắc Đạo

Kể từ thời đầu Phật Pháp truyền về phương Đông, lịch sử đã nhiều lần chứng kiến sự kỳ diệu của người tu luyện đắc Đạo tại nhân gian. Thần truyền. Vô số câu chuyện về người tu luyện đắc...