Thành Tín

Hãy giữ gìn chữ tín như giữ con ngươi trong mắt mình

Làm một chính nhân quân tử, lời nói ra ắt phải làm được, lời đã hứa ắt phải thực hiện. Người có chữ tín trong xã hội, sẽ xây dựng được danh tiếng và uy đức cho bản thân, được...

Câu chuyện thành tín của cổ nhân

Thành tín là cái gốc của xử thế và làm người, là một loại mỹ đức, càng là một loại trách nhiệm. Cổ nhân thường dùng tiêu chuẩn “chí thành” để quy phạm bản thân, cân bằng mối quan hệ...

Thành tín là nền tảng để làm người

Thành tín là nền tảng để làm người và có được chỗ đứng trong xã hội. Chỉ khi giữ vững thành tín, chúng ta mới có thể giữ được tiêu chuẩn cơ bản của đạo làm người và đường đường...

Chàng trai nghèo thà chết không bội tín, bất ngờ tìm được gia đình sau 18 năm thất lạc (phần 1)

Vào những năm Thiên Thánh (1023 - 1032), vua Nhân Tông triều Tống, ở Tuấn Châu (nay thuộc Hà Nam, Trung Quốc), có một chàng trai nghèo khổ, anh lớn lên nhờ sự bao bọc của người dân trong làng....

Chàng trai nghèo thà chết không bội tín, bất ngờ tìm được gia đình sau 18 năm thất lạc (P.2)

Chàng trai nghèo thà chết không bội tín, bất ngờ tìm được gia đình sau 18 năm thất lạc (P.2) Vào những năm Thiên Thánh (1023 - 1032), vua Nhân Tông triều Tống, ở Tuấn Châu (nay thuộc Hà Nam,...