Tôn Quyền và bài học sử dụng nhân tài để lại cho hậu thế nghìn đời 

Tôn Quyền làm chúa nước Ngô như hổ ngồi giữ Giang Đông suốt hơn 50 năm, đường hoàng sánh vai cùng những minh quân kiệt xuất nhất thời Tam Quốc như Tào Tháo, Lưu Bị mà không chịu lép vế....

Lưu Bị chiếm đất Thục là Thiên ý, dị sĩ bên cạnh Tôn Quyền thấu thiên cơ

Các triều đại thời xưa đều có rất nhiều bậc kỳ nhân dị sĩ. Họ thông hiểu thiên văn địa lý, giỏi suy tính thiên tượng, biết trước được vận mệnh lành dữ, mà sự xuất hiện của họ cũng...

Nhân vật phong vân thiên cổ Trung Hoa: Tôn Quyền giỏi đề bạt nhân tài (Phần 2)

Về phương diện dùng người của Tôn Quyền, có một câu danh ngôn: “Quý sở trường, vong sở đoản” (coi trọng sở trường, xem nhẹ sở đoản). Ông cho rằng ngoài việc tán thưởng sở trường của người khác, cũng...

Nhân vật phong vân thiên cổ Trung Hoa: Tôn Quyền giỏi đề bạt nhân tài (Phần 1)

Tôn Quyền tự Trọng Mưu, là con trai của Tôn Kiên, em trai của Tôn Sách, sau khi tiếp nhận đại nghiệp Giang Đông từ cha và anh trai, nhờ khéo đề bạt cất nhắc nhân tài nên đã thuận...