Chánh Kiến: Đức âm nhã nhạc

Chánh Kiến: Đức âm nhã nhạc. Trong các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp có rất nhiều người sáng tác và biểu diễn âm nhạc, nghe những bản nhạc do họ sáng tác, quả thật có thể gột rửa phàm...

Đức âm – Âm nhạc có đạo đức mới là âm nhạc chân chính

Âm nhạc có đạo đức mới là âm nhạc chân chính, Âm nhạc ắt phải có tính răn dạy có ích cho con người, chứ không phải để kích thích cảm quan của con người. Con người cần phải có...