Mạn đàm về ‘hiếu đạo’ (2): Có thể bạn chưa biết ý nghĩa thực sự của chữ Hiếu

“Hiếu đạo” là một trong những mỹ đức của văn hóa truyền thống, là pháp bảo quan trọng để giáo hóa dân chúng, trị vì đất nước, an định xã hội mà Nho gia đề xướng và tôn sùng.

Con dâu bị oan không oán, lòng hiếu cảm động trời đất

Cổ ngữ có câu: Trong trăm cái thiện thì hiếu đứng đầu. Thời xưa con người hết mực coi trọng hiếu đạo, xem trọng và tôn kính những người hiếu thảo. Ngoài con trai, con gái hiếu thảo với cha...

Chuyện lạ: Con trâu hiếu nghĩa, biết đòi lại oan khuất cho chủ nhân

Con trâu hiếu nghĩa, biết đòi lại oan khuất cho chủ nhân, Khuyển có lòng trung nghĩa, hổ có thể báo ân, một con trâu cũng có thể phân biệt thiện ác, hiểu nhân luân ngũ thường.

Thủ túc tình thâm: Những câu chuyện cảm động về tình cảm anh em thân quyến

Thủ túc tình thâm: Những câu chuyện cảm động về tình cảm anh em thân quyến, Nho gia cho rằng hiếu đễ là căn bản của nhân. Hiếu thuận phụ mẫu là hồi báo công ơn dưỡng dục của cha...

Nỗi buồn ‘con muốn dưỡng mà song thân không đợi’

Nỗi buồn ‘con muốn dưỡng mà song thân không đợi’

Đế Thuấn dùng Hiếu đễ trị thiên hạ, khai nguồn luân lý đạo đức Trung Hoa

Đế Thuấn là một trong Ngũ Đế thời thượng cổ. Tương truyền mắt ông có hai đồng tử nên lấy tên là “Trọng Hoa”, ông thuộc tộc Hữu Ngu, cho nên xưng là Ngu Thuấn.

Mạn đàm về ‘hiếu đạo’ (1): Bậc Thánh Vương xưa lấy hiếu trị thiên hạ, như thế nào là hiếu chân chính?

Mạn đàm về chữ Hiếu chân chính, Hiếu là một nội hàm quan trong trong văn hóa truyền thống.

Nhân ái – Hiếu đễ (P1): Câu chuyện Hứa Vũ

“Nhân ái hiếu đễ, khiêm hòa lễ nhượng” là truyền thống mỹ đức Á Đông. Hiếu đứng đầu trong các đức tính của con người, là phẩm đức căn bản cho các loại đạo đức, bởi vậy mới có câu...

Hiếu nữ cảm động thần tiên – Tấm lòng hiếu thảo chân thành xuyên thời không được che chở

Hiếu nữ cảm động thần tiên – Tấm lòng hiếu thảo chân thành xuyên thời không được che chở. Vào thời Minh – Thanh, bên ngoài cửa gia tộc Sùng Văn ở Bắc Kinh Sùng có một chợ hoa, người...

Tấm lòng hiếu thuận cảm động Trời cao, Thần Phật hiển dương thần tích

Tấm lòng hiếu thuận cảm động Trời cao, Thần Phật hiển giương thần tích. Dân gian Trung Quốc vẫn luôn có câu nói “Trăm thiện hiếu đứng đầu”. Trên thực tế, đối với hiếu đức, bất luận là Trời cao...