Câu chuyện của hoàng hậu Hiếu Hiền và vua Càn Long

Câu chuyện của hoàng hậu Hiếu Hiền và vua Càn Long, Bức họa Hiếu Hiền Hoàng hậu tự mình trồng dâu nuôi tằm, bức họa này miêu tả một lượt các hoạt động tế tự trước Tiên Tàm Luy Tổ....