Chữ Hán

Thể ngộ về “chấp trước”

Chấp trước” chính là đem một thứ nhỏ như “viên” coi là hạnh phúc, nắm lấy thứ không đáng giá mà coi như hạnh phúc chính là chấp trước.

Tại sao người xưa viết chữ từ phải qua trái?

Theo quan niệm ngày nay, tay phải mà viết chữ thì luôn che đi phần chữ đã viết rồi và mực ướt sẽ bị lem trên cổ tay hoặc ống tay áo phải. Vì vậy, người xưa phải nâng cổ...

1 Các bình luận

Chữ Hán giản thể là âm mưu của Liên Xô nhằm chia rẽ Trung Quốc?

Chữ Hán giản thể là âm mưu của Liên Xô nhằm chia rẽ Trung Quốc? Một bài báo tiết lộ rằng các ký tự giản thể là âm mưu của Liên Xô nhằm chia rẽ Trung Quốc đã thu hút...

Nguồn gốc của các phù hiệu Chú Âm (Zhu Yin)

Nguồn gốc của các phù hiệu Chú Âm ㄅ, ㄆ, ㄇ, và ㄈ là gì? Bảo tàng Lịch sử Quốc Dân Đảng đã biên soạn tài liệu, trong đó có nhiều bản thảo quý giá của nguyên lão Quốc Dân...