Lý Bạch

Thiên cổ anh hùng Lý Bạch (P.3): Kết duyên tại Hoàng Cung

Đường Mạnh Khải trong “Bản sự thi – Cao dật” khen rằng: “Lý Thái Bạch khi mới rời Tây Thục đến kinh thành, ở quán trọ. Hạ Tri Chương nghe danh tiếng ông đến thăm, rất kinh ngạc về dung...

Anh hùng thiên cổ Lý Bạch (P4): Thi tiên – Tửu tiên

Triều nhà Đường (618—907) Là một thời đại được thế giới công nhận là thời đại cường thịnh nhất của Trung Quốc. Một triều thiên tử một triều thần, khai sáng các nước xung quanh, có hàng vạn phiên thuộc...

Lý Bạch – Chương 2: Gió xuân đưa mộng đến Trường An

Hoàng đế ca ngợi Lý Bạch, xuống xe đi bộ nghênh đón, ban cho Lý Bạch Thất Bảo Sàng ăn trước bệ rồng, đích thân Hoàng đế múc canh và nói: "Khanh là người áo vải, danh tiếng nổi đến...

Lý Bạch – Chương 1: Thanh Liên cư sĩ trích Tiên nhân

Xem khắp thơ đàn cổ điển Trung Hoa, Lý Bạch là cái tên vang vọng nhất, là ngôi sao rực rỡ nhất. Thơ như thế nào, cảnh giới như thế nào mới xứng danh với tên gọi "Thi Tiên"?