Đường Thái Tông

Thiên cổ anh hùng Đường Thái Tông (P.8): Sự biến Huyền Vũ môn

Nếu như Thái Tông quả thật muốn đoạt vị, lúc nào mà chẳng thể ra tay? Vào thời khắc sinh mệnh đang trên đà gặp hiểm nguy, Thái Tông thở dài mà rằng: “Cốt nhục tương tàn, là chuyện đại ác...

Thiên cổ anh hùng Đường Thái Tông (P.7): Mối họa từ trong Vương tộc

Đường Thái Tông (Chương 2): Mối họa từ trong Vương tộc (phần 7) Vào năm Đại Nghiệp thứ 13 (năm 617), Thái Tông mưu lược cùng Lý Uyên đã khởi binh. Lý Uyên từng nói với Thái Tông rằng: “Đại...

Thiên cổ Anh hùng Đường Thái Tông (P6): Mười tám vị học sỹ

Đường Thái Tông (Chương 2): Mười tám vị học sĩ (phần 5) - Năm Trinh Quán thứ mười hai (638 năm), Thái Tông Thiểm (nay là thuộc huyện Thiểm, Hà Nam) và Lạc (Lạc Dương) thăm lại các địa danh...

Thiên cổ anh hùng Đường Thái Tông (P.5): Võ Lao Thần uy

Đường Thái Tông – Chương 2: Võ lao thần uy (phần 4): Đậu Kiến Đức là thủ lĩnh nông dân nổi dậy chống lại sự cai trị của Tùy Dạng Đế, từng tham gia vào đội quân khởi nghĩa của...

Thiên cổ anh hùng Đường Thái Tông (P.4): Đại thắng tại Thanh Thành

Đường Thái Tông – Chương 2: Thanh thành đại tiệp (phần 3): Từ sau khi Tùy Dạng Đế tiền triều giành được chính quyền, đông đô Lạc Dương bèn trở thành trung tâm của cả nước, vùng đất này vốn...

1 Các bình luận

Thiên cổ anh hùng – Đường Thái Tông (P3): Bắt Tiết Cử , Phá Lưu Vũ Chu

Đường Thái Tông - Chương 2: Cầm Tiết phá Lưu: Tiết Cử nguyên là hiệu úy phủ Kim Thành dưới triều Tùy, khi Lý Uyên khởi binh, Tiết Cử chiếm cứ quận Kim Thành (Lan Châu, Cam Túc ngày nay)...

Thiên cổ anh hùng – Đường Thái Tông (P.2): Nam chinh Bắc chiến đánh đâu thắng đó

Đường Thái Tông – Chương 2: Nam chinh Bắc chiến - Đánh đâu thắng đó (phần 1). Những năm đầu Đại Đường kiến lập, lãnh thổ chỉ giới hạn ở vùng Quan Trung và Hà Đông. Bắt đầu từ những...

Thiên cổ anh hùng Đường Thái Tông (P.1): Thái Tông xuất thế, quân quyền Thần thụ 

Đường Thái Tông - Chương 1: Thái Tông xuất thế, quân quyền Thần thụ. Thái Tông đã đẩy nền văn minh Trung Hoa 5000 năm đến đỉnh cao, khiến văn hóa Thần Châu rạng rỡ tột cùng.