Văn Hóa Truyền Thống

Nhìn chữ Quốc (國) biết đạo trị nước xưa – nay khác nhau như nào

Cũng là chỉ về quốc gia, nhưng chữ Quốc truyền thống (chính thể) và chữ Quốc hiện đại (giản thể) lại chứa đựng nội hàm khác nhau, và dẫn đến hình thái xã hội, mô hình quốc gia cũng hoàn...

Một chữ Nhất (一) bao hàm hết thảy đạo lý, nhân sinh

Chữ Nhất (一) chỉ một nét bút vạch ngang, điều này hẳn là ai ai cũng biết, cũng hiểu, nhưng để minh tỏ được nội hàm sâu xa của chữ Nhất thì có lẽ cũng còn nhiều điều cần phải...

Sai lầm của Khương Tử Nha: Một cái quay đầu, thiên thu khó hối

Ông là đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn, là thủy tổ của binh gia, là bậc quân sư trí dũng song toàn. Ông phò Chu, diệt Thương, cứu dân lành khỏi vua Trụ bạo ngược. Ông dựng bảng phong...

Trị quốc như trị bệnh, trị bệnh như trị quốc

Nếu có thể trị bệnh từ lúc bệnh còn chưa hình thành, trị được đến mức vô hình, vô ảnh, vậy thì việc lớn tự nhiên ắt sẽ thành.

Thế nào là Chân, thế nào là Chính, Chân Chính rốt cuộc là gì?

"Chân chính" là tiêu chuẩn phẩm đức và nhân cách làm người. ‘Làm người chân chính', 'hành xử chân chính', 'kinh doanh chân chính',v.v... Vậy "chân chính" rốt cuộc là gì?

Bài ca sầu thảm của thành cổ Lâu Lan | Khám phá sinh mệnh

Nền văn minh Lâu Lan cực thịnh một thời đã biến mất ngay trước Pháp lực uy nghiêm vô tỷ của Thần! Nhờ có sự trông coi của vị Đạo huynh đó và rất nhiều chính Thần, nên một chút...

“Tiếu đàm phong vân” – Tập 13: Tôn-Bàng đấu trí  (P1)

Lời bạch: Thương Ưởng dựa vào phương pháp lừa dối chiếm được vùng Tây Hà, một lần nữa mở rộng biên giới của nước Tần đến bờ đông của sông Hoàng Hà.

‘Tiếu đàm phong vân’ – Tập 12: Vương Bá khác đường (P3)

Câu chuyện thứ hai về Bách Lý Hề gọi là Ngũ Cổ đại phu. Đại phu Công Tôn Chi là thuộc hạ của Tần Mục Công. Ông tâu lên Tần Mục Công, Đại Vương nhất định không thể chi nhiều...

‘Tiếu đàm phong vân’ – Tập 12: Vương Bá khác đường (P2)

Lời bạch: Cái chết của Thương Ưởng có thể nói rằng tự làm tự chịu, mua dây buộc mình. Ông ta cay nghiệt khắc bạc, hung ác tàn bạo. Ông mặc dù giúp nước Tần nhất thời thực hiện được...

‘Tiếu đàm phong vân’ – Tập 11: Biến pháp của Thương Ưởng [Phần 2]

Lời bạch: Vệ Ưởng thông qua một thái giám cận thần của Hiếu Công có được bốn cơ hội diện kiến Hiếu Công, ông lúc đầu lấy đạo Đế Vương du thuyết với Hiếu Công, sau lấy phương pháp nước...