Văn Hóa Truyền Thống

Vạn vật đều có linh: Bậc đại thiện hàng long phục hổ, cầu mưa giải hạn cứu dân lành

Vùng đất khô hạn lâu ngày không có mưa, tại sao giữa trưa mây đen chợt kéo đến tạo cơn mưa rào? (Ảnh: Pixabay)

Đâu là chuẩn mực cho đạo đức

Một chi tiết từ tác phẩm “Mankind’s Eternal Dilemma — The Choice Between Virtue And Vice” (Thế tiến thoái lưỡng nan muôn thuở của nhân loại — lựa chọn giữa đạo đức và tội lỗi) của họa sĩ Frans Francken...

Cứu người là việc quan trọng nhất trong thiên hạ

Cứu người là việc quan trọng nhất trong thiên hạ. (Tranh: miền công cộng)

Triết lý về luân hồi: Tâm sen trong bụi trần

Triết lý về luân hồi: Tâm sen trong bụi trần

Ở nơi phàm trần có Tiên duyên, may mắn gặp được chân nhân tu Đạo

Trung Quốc trải qua các triều đại đổi thay, đều đã xuất hiện không ít cao nhân đắc đạo ẩn cư và tu luyện trong núi. Khi họ đi khắp hang cùng ngõ hẻm, hoặc nhàn bước nơi phố phường,...

Triết lý về luân hồi: Đục đá trong núi sâu

Một câu chuyện kể về lòng dũng cảm, dám gánh vác trách nhiệm của một người đã từng kinh qua công việc đục đá. (Ảnh: 123RF)

Thương nhân xưa kinh doanh như thế nào?

Ở Trung Quốc ngày nay, khi nói đến thương nhân, người ta thường nhận xét “vô thương bất gian” và “vô gian bất thương,” ý rằng không có thương nhân nào là không gian trá, người nào không gian trá...

Quân tử không còn, biết tìm thục nữ ở nơi đâu?

Tranh trong cuốn “Họa Lệ Chu Thúy Tú”, Hác Đạt triều Thanh. (Ảnh: Tài sản công)

Hai chữ: ‘Phu – Thê’ nói rõ vai trò trách nhiệm của người chồng và người vợ

Gia đình là tế bào của xã hội, thế nên mối quan hệ giữa vợ với chồng cũng là trung tâm, là nền tảng của các mối quan hệ xã hội. Vợ chồng hòa hợp, gia đình hạnh phúc thì...

Vị quan thanh liêm vang danh khắp thiên hạ

Hiên Nghê (?~1464), tự là Duy Hành, sinh ra ở làng Hiên Trang, Lộc Ấp vào triều Minh. Vào năm Vĩnh Lạc thứ 22 (năm 1424), ông đỗ Tiến sĩ, nhậm chức Phó Hành nhân ti, về sau làm quan...