Tiểu Đệ Tử

Làm sao dẫn dắt tốt tiểu đệ tử bên mình (1)

Giúp tiểu đệ tử tu luyện, Minh Minh rất được mọi người yêu mến, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ khóc, trắng trẻo, mập mạp, mắt to, không chỉ đồng tu yêu quý mà hàng xóm cũng rất quý...