Nữ Giới

Người phụ nữ nào được Hoàng đế mời vào cung dạy Hoàng hậu, được Thái hậu mặc tang phục truy điệu?

Người phụ nữ đặc biệt này rốt cuộc là nhân vật như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu về "nữ Thánh nhân" tài cao đức hậu – Ban Chiêu – bậc thầy của hậu cung thời Đông Hán.

NỮ GIỚI

Một cuốn sách nhỏ với mong muốn lưu lại cho hậu thế một bộ hành xử quy phạm đạo đức của người phụ nữ. Đó chính là “Nữ Giới”, cuốn sách với những chuẩn mực cho người phụ nữ trong...