Hiếu đễ

Câu chuyện đạo đức truyền thống Trung Hoa (4): Khương Quăng yêu thương các em

Đột nhiên, người anh đẩy em trai mình ra và tiến lên một bước nói: “Em của ta còn nhỏ, ta là anh trai, ta có thể hy sinh, ta muốn cứu em mình, mong các người hãy để em...

Nhân ái – Hiếu đễ (P.3): Đệ không tranh, huynh không giành

Trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, nhân ái hiếu đễ là nhân tố cơ bản, khiến con người biết cảm ân và hồi báo, biết kính trọng lễ nghi là trọng yếu, người có kính trọng lễ nghi nhất...

1 Các bình luận

Nhân ái – Hiếu đễ (P2): Hứa Vũ tiết lộ nguyên do giành tài sản của hai em

Một ngày nọ, Hứa Vũ gửi thư cho hai người em, viết rằng: “Thất phu mà được Thiên tử triệu kiến, làm quan mà đến Cửu Khanh, ấy cũng là vinh hạnh cực lớn của đời người. Có câu rằng:...

Thủ túc tình thâm: Những câu chuyện cảm động về tình cảm anh em thân quyến

Thủ túc tình thâm: Những câu chuyện cảm động về tình cảm anh em thân quyến, Nho gia cho rằng hiếu đễ là căn bản của nhân. Hiếu thuận phụ mẫu là hồi báo công ơn dưỡng dục của cha...

Nỗi buồn ‘con muốn dưỡng mà song thân không đợi’

Nỗi buồn ‘con muốn dưỡng mà song thân không đợi’

Nhân ái – Hiếu đễ (P1): Câu chuyện Hứa Vũ

“Nhân ái hiếu đễ, khiêm hòa lễ nhượng” là truyền thống mỹ đức Á Đông. Hiếu đứng đầu trong các đức tính của con người, là phẩm đức căn bản cho các loại đạo đức, bởi vậy mới có câu...