Chữ Nhẫn

Nhẫn là cảnh giới cao nhất của làm người

Nhẫn là một thái độ trong cuộc sống, cũng là một loại cảnh giới đời người. Đôi khi tinh thần sa sút, đôi khi phải chịu nhẫn nhục, đôi khi được mất, đều không là gì, đó chính là lúc...