Hốt Tất Liệt

Hốt Tất Liệt (P.3): Phụ tá Mông Kha, Tổng lĩnh dân sinh vùng Mạc Nam và Hán địa

Khi còn sống Oa Khoát Đài chưa xác lập Thái tử, cho nên sau khi ông mất, vấn đề người thừa kế ngôi vị Khả Hãn đã dẫn đến một cuộc phân tranh trong triều, khiến cho ngôi vị này...

Hốt Tất Liệt (Phần 2): Chiêu mộ các danh Tăng, danh Nho – Học hỏi đạo trị quốc

Chiêu mộ các danh Tăng, danh Nho – Học hỏi đạo trị quốc. Trong quá trình trưởng thành từ khi còn nhỏ đến thành niên, Hốt Tất Liệt không chỉ nhận ảnh hưởng từ gia đình, mà còn nhận ảnh...

Hốt Tất Liệt (Phần 1): Tài năng xuất chúng và lời tiên tri từ Thành Cát Tư Hãn

Hốt Tất Liệt (Phần 1): Tài năng xuất chúng và lời tiên tri từ Thành Cát Tư Hãn, Tháng 8 năm 1227, Thành Cát Tư Hãn, người kiến lập đế quốc thảo nguyên “Đại Mông Cổ quốc” từng khiến cả...