Hàn Tín

Hàn Tín: Sống chết một người tri kỷ, tồn vong hai người phụ nữ

Sau khi Hàn Tín qua đời, trước mộ phần của ông người ta treo đôi câu đối, vế trên là: “Sinh tử nhất tri kỷ”, vế dưới là: “Tồn vong lưỡng phu nhân” (Sống chết một người tri kỷ, tồn vong hai...

Tên đồ tể khiến Hàn Tín “chịu nhục chui háng” có kết cục thế nào?

Hàn Tín (230 TCN-196 TCN), là vị danh tướng khai quốc của nhà Tây Hán, cùng với Tiêu Hà, Trương Lương được liệt vào Hán Sơ Tam Kiệt.

Thiên cổ anh hùng Hàn Tín (P. 9): Oan khuất ở nhà chuông

Hàn Tín – Chương 4: Chung thất mông oan (oan khuất ở nhà chuông) (phần 2). Sau khi Lưu Bang đăng cơ, các vị Vương khác họ được phong vào thời cùng Hạng Vũ tranh bá như Bành Việt, Anh...

2 Các bình luận

Thiên cổ anh hùng Hàn Tín (P. 8): Công cao át chủ

Hàn Tín – Chương 4: Công cao chấn chủ - Chung thất mông oan (công cao hơn cả chủ - oan khuất ở nhà chuông). Kết thúc trận chiến Cai Hạ, quân Hán rút về phía Bắc tới Định Đào,...

Thiên cổ anh hùng Hàn Tín (P.7): Tứ diện Sở ca

Hàn Tín – Chương 3: Tứ diện sở ca (phần 4). Hạng Vũ thất bại trong việc kích động Hàn Tín, bản thân lại tứ bề thọ địch nên rất lo lắng.

Anh hùng thiên cổ Hàn Tín (P.6): Một lòng trung thành

Hàn Tín – Chương 3: Trung tâm bất nhị (phần 3). Dù Lưu Bang hiểm trá thâm độc, lại tước mất binh quyền của Hàn Tín, nhưng Hàn Tín đối với Hán vẫn một lòng trung thành như thuở đầu.

Thiên cổ anh hùng Hàn Tín (P.5): Trận chiến Bối Thủy

Hàn Tín – Chương 3: Bối Thủy nhất chiến (phần 2). Sau chiến thắng Bành Thành, Hạng Vũ coi Lưu Bang là mục tiêu chính của mình.

Thiên cổ anh hùng Hàn Tín (P.4): Một tay gây dựng cơ đồ nhà Hán

Hàn Tín - Chương 3: Hán thất thiên hạ Hàn Tín đả (một tay gây dựng cơ đồ nhà Hán) (Phần 1). Trước tiên Hàn Tín vạch rõ cho Lưu Bang thấy rằng muốn đông tiến tranh thiên hạ, thì...

Thiên cổ anh hùng Hàn Tín (P.3): Trong tuyệt vọng tìm thấy lối thoát

Hàn Tín – Chương 2: Liễu ám hoa minh (phần 2). Hàn Tín, thân là cận vệ của Hạng Vũ, đã nhiều lần bày hiến kế, nhưng Hạng Vũ khá tự phụ và tự cho mình là bất khả chiến...

Thiên cổ anh hùng Hàn Tín (P.2): Tài năng không gặp thời

Hàn Tín - Chương 2: Hoài tài bất ngộ (tài năng không gặp thời) (phần 1), Trong số quần hùng, Hàn Tín để mắt tới chú cháu Hạng Lương, Hạng Vũ với thân thế hiển hách, binh cường tướng mạnh.