Lễ thắp nến tưởng niệm của học viên Pháp Luân Công tại Washington D.C